Usvojene izmjene i dopune Uredbe o koeficijentima

Viši stručni suradnici i stručni savjetnici konačno u Uredbi, a diplomiranim knjižničarima primjeren koeficijent.

Viši stručni suradnici i stručni savjetnici konačno u Uredbi, a diplomiranim knjižničarima primjeren koeficijent.

Konačno, nakon više od 4 godine naših kontinuiranih nastojanja, u Uredbu o koeficijentima uvrštena su stručna radna mjesta višeg stručnog suradnika i stručnog savjetnika (te su za ista propisani primjereni koeficijenti), a određeni koeficijenti su povećani.

Na sjednici održanoj 07. prosinca 2007. godine, Vlada RH donijela je Uredbu o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama. Najvažnije izmjene i dopune Uredbe su:

uvrštena su stručna radna mjesta: stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (koeficijent 1,65) i viši stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (koeficijent 1,45),

radna mjesta stručni suradnik I i stručni suradnik II zamijenjena su jedinstvenim nazivom: stručni suradnik u sustavu znanosti i visokom obrazovanju (koeficijent 1,30),

koeficijent za radno mjesto dipl. knjižničar izjednačen je s koeficijentom za radno mjesto asistenta (koeficijent 1,45),

Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom objave u Narodnim novinama, a prvo povećanje plaće trebalo bi uslijediti u siječnju 2008. godine, prilikom isplate plaće za prosinac 2007. godine.

Zašto koeficijenti samo za ta radna mjesta? Radi usklađivanja sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju iz 2003. godine, u Uredbu je bilo nužno uvrstiti navedena stručna radna mjesta te za ista propisati primjerene koeficijente. Naime, spomenuti Zakon propisuje mogućnost napredovanja stručnog suradnika u viša stručna zvanja i radna mjesta, a što je u praksi bilo neprovedivo iz razloga što za ta radna mjesta sve do sada nisu bili propisani koeficijenti. Za višeg stručnog suradnika dogovorili smo koeficijent 1,50, a za stručnog savjetnika 1,70. Vlada je usvojila koeficijente ipak neznatno niže od dogovorenoga. Također, zbog usklađivanja sa Zakonom o znanosti, umjesto radnih mjesta stručni suradnik I i stručni suradnik II bilo je potrebno uvesti jedinstveni naziv stručni suradnik. Koeficijent za dipl. knjižničara bilo je nužno izjednačiti s koeficijentom asistenta, uklanjajući na taj način neopravdanu razliku i nelogičnost budući da je za radno mjesto dipl. knjižničara i asistenta uvjet isti – završen sveučilišni diplomski studij. Besmisleno je da asistent (koji je možda tek ušao u sustav) ima veću plaću od dipl. knjižničara koji u sustavu radi npr. već desetak godina.

Sindikat je imao i drugih potraživanja za još neka radna mjesta, o čemu ste već ranije bili obaviješteni, ali u tome nismo uspjeli. Vlada je i ovo povećanje jedva prihvatila, i to nakon četiri godine natezanja, stoga smo ipak zadovoljni da smo napravili ovaj pomak. Nadamo se da su s time zadovoljni i naši bibliotekari i viši stručni suradnici.

Kako smo to postigli? Zašto tek sada? I unatoč dugogodišnjim nastojanjima naš zahtjev za izmjenama i dopunama Uredbe prihvaćen je tek sada, kada smo izvršili pritisak pred izbore. Tijekom ove 4 godine našeg inzistiranja Vlada je iznijela niz razloga kojima se željela osloboditi obveze donošenja izmjena i dopuna. Prvo su prebacivali odgovornost na fakultete i institute koji nisu u svojim statutima predvidjeli ta zvanja, zatim objašnjavali da moraju pristupiti izmjenama Zakona o znanosti kojima će definirati uvjete za izbor u stručna zvanja. Jednom prilikom su čak i prihvatili naše zahtjeve i obećali njihovo ispunjenje. U trenutku kada smo usuglasili prijedlog izmjena i dopuna i mislili da smo ovaj problem konačno riješili, uslijedila je šutnja Ministarstva. Nakon svakodnevnih upita s naše strane, odgovoreno nam je da ne vide smisao u izmjenama i dopunama Uredbe kada se radi novi Zakon o plaćama. Kako je rad na Zakonu o plaćama stopiran zbog izbora, ponovno smo otvorili to pitanje. I konačno, prije izbora, odjednom su nestale sve ranije prepreke? Dugo smo čekali, ali upornost se ipak isplatila!


Ključne riječi:

koeficijenti, uredba o koeficijentima, zakon o znanstveno istraživačkoj djelantosti

Vezane vijesti

Prednosti članstva