Sindikati javnih službi odgovorili na Vladin prijedlog arbitraže

Četiri sindikata javnih službi učlanjena u Maticu hrvatskih sindikata danas su Vladi Republike Hrvatske uputili odgovor na prijedlog za arbitražno rješavanje spora nastalog povodom Prijedloga izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.

Četiri sindikata javnih službi učlanjena u Maticu hrvatskih sindikata danas su Vladi Republike Hrvatske uputili odgovor na prijedlog za arbitražno rješavanje spora nastalog povodom Prijedloga izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama, sljedećeg sadržaja:

Sukladno članku 9. Temeljnog kolektivnog ugovora i članku 274. Zakona o radu (NN 149/09 i 61/11) ugovorne strane mogu se dogovoriti da spor iznesu pred arbitražu, a arbitraža je moguća samo temeljem sporazuma stranaka. S obzirom da arbitraža nije obavezna, nećemo pristupiti rješavanju spora putem arbitraže dok se naše članstvo ne očituje na referendumu o dostavljenom prijedlogu izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora, iz razloga što ne možemo dopustiti da arbitražni ishod eventualno uskrati članovima očitovanje o navedenom prijedlogu.

Naime, postoji mogućnost da članovi prihvate prijedlog izmjena i dopuna Temeljnog kolektivnog ugovora pri čemu arbitraža ne bi bila potrebna. U tom slučaju pristupit ćemo potpisivanju istoga, a u slučaju odbijanja prijedloga na referendumu tada se otvara mogućnost rješavanja spora i arbitražom. U slučaju pristupa arbitraži, upozoravamo da će prethodno biti potrebno zaključiti sporazum kojim će stranke nedvojbeno utvrditi predmet spora koji će se iznijeti pred arbitražu, sastav arbitražnog vijeća kao i sva druga pitanja relevantna za pravovaljano provođenje arbitražnog postupka. Posebno upozoravamo da je svrha arbitraže rješavanje spora, a ne potvrđivanje suglasja, pa je tako prilično čudno da u arbitražu pozivate sindikate s kojima ste već potpisali izmjene i dopune TKU-a, odnosno s kojima više niste u sporu.

Zbog svega gore navedenoga, a napose iz razloga što našem članstvu želimo dati priliku da se o svemu izjasni na referendumu u rujnu, ne prihvaćamo vaš prijedlog da o izmjenama i dopunama Temeljnog kolektivnog ugovora u ovom trenutku odlučuje arbitraža. Također, neshvatljivo je da je Vlada prije nego li je stigao odgovor sindikata o arbitraži donijela odluku o odmazdi nad zaposlenicima u osnovnom i srednjem školstvu prestankom isplate uvećanja koeficijenta složenosti poslova ovisno o godinama staža, samo zato jer su sindikati željeli provesti izjašnjavanje o prijedlogu izmjena i dopuna među svojim članstvom. Zaključujemo kako Vlada RH nije arbitražu predložila u dobroj vjeri.

Navedeni tekst potpisali su čelnici sljedećih sindikata:

Sindikat hrvatskih učitelja

Zvonimir Laktašić

Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama

Branimir Mihalinec

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja

Vilim Ribić

Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara-medicinskih tehničara

Anica Prašnjak


Ključne riječi:

arbitraža, kolektivni ugovori, temeljni kolektivni ugovor, Vlada RH

Vezane vijesti

Prednosti članstva