Potpisan novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Nakon dugotrajnih pregovora za razdoblje od slijedeće 4 godine, 22. listopada 2010. godine potpisan je novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

Nakon dugotrajnih pregovora za razdoblje od slijedeće 4 godine, 22. listopada 2010. godine potpisan je novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje.

Podsjećamo Vas da je kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje istekao 15. srpnja 2009. godine i da se otada sukladno Zakonu o radu nalazio u produženoj primjeni što znači da su se sva prava koja uređuju prava iz radnog odnosa zaposlenika i nadalje primjenjivala. Sklapanjem novog kolektivnog ugovora pokazali smo da smo Sindikat koji se i u ova krizna vremena zna boriti i ispregovarati novi kolektivni ugovor. Također, potpisom novog kolektivnog ugovora pokazali smo da smo Sindikat kojemu nije potrebna zakonska odredba o produženoj primjeni pravnih pravila kako bi saučuvao stečena prava radnika.

Sindikat je uspio ugovoriti i poboljšanja postojećih odredbi poput prava na sistematski pregled, ugovoriti i neka nova prava poput naknade za odvojeni život, a o povećanjima naknade za doktorat znanosti te o pravu zaposlenika na naknadu za rođenje djeteta pregovarat će u narednom razdoblju od 6 mjeseci od dana potpisa ovog ugovora.

Također, najavljivane promjene u uređenju normiranja rada u znanosti i visokom obrazovanja nisu dokraja ispregovarane, pa će se i nadalje primjenjivati dosad utvrđeno normativno opterećenje zaposlenika u znanstveno-nastavnom, suradničkom, nastavnom i stručnom zvanju, a u razdoblju od narednih 6 mjeseci Sindikat i Ministarstvo imaju obvezu okončati pregovore o istoj materiji i sklopiti Dodatak ugovoru o normiranju rada.

Što se tiče prava na isplatu dodatka za rad u posebnim uvjetima ono je suspendirano na razdoblje od 6 mjeseci od dana potpisa Ugovora. U istom roku Sindikat i Ministarstvo imaju obvezu temeljito revidirati odredbe o radu u posebnim uvjetima. U slučaju da revizija odredbi o radu u posebnim uvjetima ne bude okončana na vrijeme, istekom roka od 6 mjeseci dosadašnje odredbe o posebnim uvjetima rada stupit će na snagu.

U nastavku Vam donosimo kompletan tekst novog kolektivnog ugovora

Također, pogledajte najznačajnija prava i obveze ugovorena Kolektivnim ugovorom za znanost i visoko obrazovanje.


Ključne riječi:

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje

Prednosti članstva