Pokušali smo poboljšati TKU

U sklopu pregovora za Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Sindikat hrvatskih učitelja, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja uputili su Vladi RH prijedloge članaka za novi Temeljni kolektivni ugovor i Dodatak I istome.

U sklopu pregovora za Temeljni kolektivni ugovor za službenike i namještenike u javnim službama, Sindikat hrvatskih učitelja, Hrvatski strukovni sindikat medicinskih sestara – medicinskih tehničara, Nezavisni sindikat zaposlenih u srednjim školama Hrvatske i Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja uputili su Vladi RH prijedloge članaka za novi Temeljni kolektivni ugovor i Dodatak I istome.

Iako se u javnosti, posebno od strane nekih drugih sindikata mogu čuti optužbe da ovi sindikati fingiraju pregovore te da ne doprinose sa konstruktivnim prijedlozima, predloženi članci govore suprotno. U njima se jasno vidi namjera da se tekst novog Temeljnog kolektivnog ugovora poboljša, i to sa pozicije prava i interesa članova odnosno zaposlenika u javnim službama. To se prije svega odnosi na naknadu troškova prijevoza.

Vezano za privremeno ograničavanje prava na božićnicu, regres i jubilarnu nagradu, ovi sindikati ponovno su izrazili stav utemeljen na rezultatima provedenog referenduma među svojim članovima. Pristajanje na odgodu isplate tih prava moguće je jedino uz uvjet da se ta prava isplate zaposlenicima kada država izađe iz krize. Kao prethodni uvjet za potpisivanje Temeljnog kolektivnog ugovora i Dodatka I (u predloženom sadržaju) neizostavno se traži da Vlada RH povuče svoj zaključak od 19. srpnja 2012. godine kojim je ukinuta isplata dodatka 3, 5, 7 i 9% u osnovnom i srednjem školstvu, da donese novi zaključak na temelju kojeg će se ti dodaci ponovno početi isplaćivati te da se (u Dodatku I Temeljnog kolektivnog ugovora) obveže da će se pravo na isplatu navedenih dodataka zajamčiti u granskim kolektivnim ugovorima za osnovno i srednje školstvo.

Predložene odredbe donosimo u cijelosti u privitku.

prijedlog_clanaka_za_novi_temeljni_kolektivni_ugovor_03prosinca2012_shu_nszssh_nszvo_hssms_mt


Ključne riječi:

Matica hrvatskih sindikata, pregovori, prijedlog članaka, temeljni kolektivni ugovor

Prednosti članstva