Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Ispravak čl. 5 Uredbe o koeficijentima

U tekstu najnovije Uredbe o koeficijentima uočena je tehnička pogreška koju bi trebalo ispraviti i objaviti u Narodnim novinama, a o navedenom je MZT već poslalo obavijest i naputak javnim institutima i visokim učilištima da postupaju sukladno ovakvom ispravku.

U tekstu najnovije Uredbe o koeficijentima uočena je tehnička pogreška koju bi trebalo ispraviti i objaviti u Narodnim novinama, a o navedenom je MZT već poslalo obavijest i naputak javnim institutima i visokim učilištima da postupaju sukladno ovakvom ispravku.

Članak 5. Uredbe o izmjenama i dopunama Uredbe o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama (NN-156/02) treba glasiti:

članak 7. mijenja se i glasi: “Posebni nazivi radnih mjesta i koeficijenti složenosti poslova u visokim učilištima i javnim institutima su:

a) Položaji I. vrste

1. dekan, rektor veleučilišta – redoviti profesor, trajno zvanje – redoviti profesor, prvi izbor – izvanredni profesor – docent – profesor visoke škole a) iznad 500 zaposlenika 3,50 b) od 200 do 500 zaposlenika 3,40 c) do 200 zaposlenika 3,30

2. ravnatelj – znanstveni savjetnik, drugi izbor – znanstveni savjetni, prvi izbor – viši znanstveni suradnik – znanstveni suradnik 3,40

3. prodekan, prorektor veleučilišta – redoviti profesor, trajno zvanje – redoviti profesor, prvi izbor – izvanredni profesor – docent – profesor visoke škole – viši predavač a) iznad 500 zaposelnika 3,30 b) od 200 do 500 zaposlenika 3,25 c) do 200 zaposlenika 3,20

4. pomoćnik ravnatelja – znanstveni savjetnik, drugi izbor – znanstveni savjetnik, prvi izbor – viši znanstveni suradnik – znanstveni suradnik 3,25

5. pročelnik sveučilišnog odjela – redoviti profesor, trajno zvanje – redoviti profesor, prvi izbor – izvanredni profesor – docent 3,25

6. zamjenik pročelnika sveučilišnog odjela – redoviti profesor, trajno zvanje – redoviti profesor, prvi izbor – izvanredni profesor – docent 3,20

7. pročelnik odsjeka, prestojnik zavoda (više od 20 zaposlenika) – redoviti profesor, trajno zvanje 3,20 – znanstveni savjetnik, drugi izbor 3,20 – redoviti profesor, prvi izbor 2,80 – znanstveni savjetnik, prvi izbor 2,80 – izvanredni profesor 2,40 – viši znanstveni suradnik 2,40 – docent 2,20 – znanstveni suradnik 2,20 – profesor visoke škole 2,20 – viši predavač, viši asistent 1,80

8. pročelnik odsjeka, predstojnik zavoda (do 20 zaposlenika) – redoviti profesor, trajno zvanje 3,15 – znanstveni savjetnik, drugi izbor 3,15 – redoviti profesor, prvi izbor 2,70 – znanstveni savjetnik, prvi izbor 2,70 – izvanredni profesor 2,30 – viši znanstveni suradnik 2,30 – docent 2,10 – znanstveni suradnik 2,10 – profesor visoke škole 2,10 – viši predavač, viši asistent 1,75

9. voditelj laboratorija, šef katedre – redoviti profesor, trajno zvanje – znanstveni savjetnik, drugo izbor 3,10

10. voditelj laboratorija, šef katedre – redoviti profesor, prvi izbor – znanstveni savjetnik, prvi izbor 2,65

11. voditelj laboratorija, šef katedre – izvanredni profesor – viši znanstveni suradnik 2,25

12. voditelj laboratorija, šef katedre – profesor visoke škole – docent – znanstveni suradnik 2,05

13. voditelj laboratorija, šef katedre – viši predavač – viši asistent 1,80

14. voditelj laboratorija, šef katedre – predavač – asistent 1,55

b) Radna mjesta I. vrste

1. redoviti profesor – trajno zvanje, znanstveni savjetnik – drugi izbor 3,05

2. redoviti profesor – prvi izbor, znanstveni savjetnik – prvi izbor 2,50

3. izvanredni profesor, viši znanstveni suradnik 2,10

4. docent, znanstveni suradnik, profesor visoke škole 1,90

5. knjižničarski savjetnik 1,90

6. viši predavač, viši asistent, viši lektor, viši korepetitor, viši knjižničar 1,65

7. asistent 1,45

8. predavač, lektor, korepetitor 1,40

9. stručni suradnik I 1,30 10. dipl. knjižničar, mlađi asistent, stručni suradnik II 1,25

c) Radna mjesta II. vrste

1. viši tehničar, viši laborant 1,10 2. knjižničar 1,05

d) Radna mjesta III. vrste

1. laborant, tehnički suradnik 1,00

2. pomoćni knjižničar 0,90

Zagreb, 9. siječnja 2003.

Tajništvo sindikata


Ključne riječi:

uredba o koeficijentima

Prednosti članstva