Otkazi nastavnicima i znanstvenicima. Što u slučaju otkaza?

Ministarstvo znanosti i tehnologije odlučilo je od 1. srpnja 2002.godine prestati financirati plaće zaposlenika u sustavu koji nisu ispunili zakonom propisane uvjete za izbor u isto ili više zvanje.

Ministarstvo znanosti i tehnologije odlučilo je od 1. srpnja 2002.godine prestati financirati plaće zaposlenika u sustavu koji nisu ispunili zakonom propisane uvjete za izbor u isto ili više zvanje. Temeljem ove odluke Ministarstva, ustanove su počele najavljivati otkaze navedenim zaposlenicima, a zaposlenici se obraćati nama za pomoć. Sindikat će pokušati utjecati na Ministarstvo da ono selektivno pristupi ovoj mjeri, te da vodi računa o svakom pojedinom slučaju. Međutim, treba imati na umu da su zaposlenici kojima sada prestaje financiranje plaća imali zakonsku obvezu ispuniti uvjete za izbor u propisanom roku. Zbog toga, Sindikat nema pravnih instrumenata da efikasno zaštiti navedene zaposlenike od prekida radnog odnosa. Ipak, ističemo da u slučaju prekida radnog odnosa ti zaposlenici, pod uvjetom da su u radnom odnosu na neodređeno vrijeme, imaju pravo na otpremninu i otkazni rok u skladu sa Zakonom o radu i Kolektivnim ugovorom. Ministarstvo je već prije dvije godine upozoravalo na ovaj problem, te je najavljivalo ovakve mjere koje su odgađane više puta, pa i pod utjecajem Sindikata. Sada, međutim više nemamo mogućnosti to spriječiti, ali ćemo učiniti sve što je moguće da se zaštite zaposlenici koji iz opravdanih razloga nisu ispunili uvjete. Kolektivni ugovor u članku 33. predviđa produženje roka za izbor u zvanje ako za to postoje opravdani razlozi i Sindikat će sigurno zaštiti one koji imaju opravdanje za prekoračenje roka. Sve članove Sindikata koji su iz opravdanih razloga propustili rokove za izbor u isto ili više zvanje pozivamo da se jave u Tajništvo Sindikata kako bi im pružili odgovarajuću pravnu pomoć.

TAJNIŠTVO SINDIKATA

Prednosti članstva