Osnivanje Fakulteta hrvatskih studija prožeto nezakonitostima

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja ocijenio je na konferenciji za medije u srijedu da je pri osnivanju Fakulteta hrvatskih studija počinjeno više nezakonitosti te zatražio od Ministarstva da provede hitan nadzor i da uskrati suglasnost HS-u sve dok se odluka o osnivanju fakulteta ne uskladi sa zakonom.

(Telegram.hr) Hrvatski studiji nezakonito su prošloga tjedna dobili status fakulteta – poruka je to s konferencije za medije u Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja. Nakon što su dugi niz godina djelovali kao sveučilišni centar, a posljednje gotovo tri kao sveučilišni odjel, Senat Sveučilišta u Zagrebu je Hrvatskim studijima prošloga utorka dao status fakulteta.

Sindikatu je ta pretvorba zakonski itekako sporna, kao i Borasova odluka da za prvog dekana Hrvatskih studija imenuje Pavu Barišića. Pravnica Sindikata Ana Petošić danas je pojasnila sve pravne i zakonske dubioze oko pretvorbe Hrvatskih studija u fakultet. Zaista ih je mnogo.

“Hrvatski studiji u ovom se trenutku predstavljaju kao fakultet. No, oni moraju biti upisani u sudski registar da bi mogli započeti s obavljanjem djelatnosti fakulteta. Pretpostavka za upis u sudski registar je prethodna suglasnost Ministarstva obrazovanja, na koju treba čekati najmanje mjesec dana. Takvu suglasnost Hrvatski studiji i dalje nemaju, sukladno tome nema ih niti u sudskom registru, a bez obzira na to, predstavljaju se i djeluju kao fakultet, što je protivno Zakonu o znanosti”, kazala je Petošić.

Sindikat je zatražio od Ministarstva da provede hitan nadzor i da uskrati suglasnost HS-u sve dok se odluka o osnivanju fakulteta ne uskladi sa zakonom. Petošić tvrdi i da se Hrvatski studiji trenutačno nalaze u pravnom vakuumu. “S jedne strane, osnovan je fakultet kojega nema u sudskom registru, a s druge strane, odlukom Senata o osnivanju fakulteta momentalno su izvan snage stavljene odluke koje su Hrvatske studije definirale u prijašnjem pravnom uređenju kao odjel”, ukazuje pravnica Sindikata na pravnu prazninu HS-a.

Sporno je i je li odluka o osnivanju fakulteta u skladu sa Zakonom o radu. “Suprotno Zakonu o radu, Odlukom o osnivanju fakulteta Senat je ovlastio dekana (Barišića op.a) da sklopi ugovor o radu s dosadašnjim zaposlenicima Hrvatskih studija”, ističe Petošić, dodajući kako bi zapravo, po sili zakona, trebalo doći do jednostavnog prijenosa ugovora o radu svih zaposlenika u neizmijenjenom obliku. Iz tog je razloga ova pretvorba Hrvatskih studija u fakultet, smatraju u Sindikatu, i prvoklasno sindikalno pitanje.

Sindikalna pravnica pojašnjava i kako rektor “nema ovlast da bilo kojoj sastavnici svojom odlukom imenuje dekana”, što se u ovom slučaju dogodilo na relaciji rektor Boras – novi dekan Barišić. Boras je imenovao i 34 člana Fakultetskog vijeća Hrvatskih studija što je, smatraju u sindikatu, protivno Zakonu o znanosti jer rektor ili Senat ne smiju proizvoljno odrediti sastav Vijeća. “Zaposlenici Hrvatskih studija trebali bi imati minimum prava na akademsku samoupravu, odnosno pravo da biraju svoje predstavnike u stručno vijeće ustanove”, kazala je Petošić.

Vesnica Garašić, predsjednica zagrebačkog regionalnog vijeća Sindikata, objasnila je kako osnutak svakog novog fakulteta sveučilištu donosi radost. “No, do osnivanja ovog fakulteta došlo je nasiljem uprave nad zaposlenicima Hrvatskih studija, to nasilje traje više od tri godine, otkada prorektor Sveučilišta Ante Čović kreće u promjenu kadrovske strukture na HS-u”, rekla je i dodala kako taj novi kadar ne doprinosi znanstvenoj kvaliteti i kako se mahom radi o umirovljenicima koje druga sveučilišta ili fakulteti nisu htjeli.

Kulminaciju Čovićeve kadrovske politike Garašić vidi u “dovođenju Barišića na mjesto dekana mimo svih procedura”. Da je rekonstrukcija Hrvatskih studija čvrsto vezana uz moćnog prorektora Čovića, naglasio je i Vilim Ribić, glavni tajnik sindikata. “Svi znaju da te stvari vuče Čović, Boras bi to trebao osvijestiti, da se isti krug ljudi vrti oko tih Hrvatskih studija i pretvaraju ih u svoju prćiju”, smatra sindikalni čelnik, dodajući kako je Čović bio u osvetničkom pohodu kroz transformaciju HS-a, kojeg je zacrtao sredinom 90-ih kada je neslavno uklonjen s Hrvatskih studija.

“Čović je uspio kvalitetnu instituciju pretvoriti u osrednju, onoliko osrednju koliko je i on sam osrednji”, istaknuo je Ribić pa dodao da u pravnim stvarima oko Hrvatskih studija Sveučilište ima velik utjecaj na najviše razine pravosudnog sustava te da Ministarstvo nema mogućnost nikakvog nadzora nad Sveučilištem. “Došlo je i vrijeme da ispitamo koncept autonomije sveučilišta, kada on sada ide protiv svoje svrhe i interesa nastavnika”, zaključio je.

Istovremeno, zgodno je istaknuti kako je imenovani dekan Barišić jučer na Hrvatskim studijima održao prvi susret s administrativnim osobljem. Osim dobrih želja za božićne i novogodišnje blagdane, Barišić se osvrnuo “na simboliku datuma osnutka, 10. prosinca, kada se obilježava obljetnica smrti prvoga hrvatskoga predsjednika dr. Franje Tuđmana, ali i datuma koji se u svijetu slavi kao Međunarodni dan ljudskih prava”, prenose web stranice HS-a.

 

Dodatne pravne argumente možete pronaći u pripremljenom tekstu za konferenciju:

HS_konferencija_za_medije_press_materijal

 

 


Ključne riječi:

Ante Čović, Hrvatski studiji

Prednosti članstva