Objavljen zapisnik Rektorskog zbora

Odbijen prijedlog Sindikata za uspostavom jednake kamatne stope pri dodjeli stambenih kredita. Naši napori da uklonimo diskriminaciju nenastavnog osoblja na sveučilištu uslijed različitih kamatnih stopa pri dodjeli stambenih kredita, nisu urodili plodom. Sjednici Rektorskog zbora, održanoj u prosincu 2006., prisustvovao je dr. sc. Krunoslav Pisk, predsjednik Sindikata na poziv predsjednika Rektorskog zbora, a povodom pisma […]

Odbijen prijedlog Sindikata za uspostavom jednake kamatne stope pri dodjeli stambenih kredita.

Naši napori da uklonimo diskriminaciju nenastavnog osoblja na sveučilištu uslijed različitih kamatnih stopa pri dodjeli stambenih kredita, nisu urodili plodom. Sjednici Rektorskog zbora, održanoj u prosincu 2006., prisustvovao je dr. sc. Krunoslav Pisk, predsjednik Sindikata na poziv predsjednika Rektorskog zbora, a povodom pisma koji smo rektorima uputili u listopadu prošle godine. Nakon iznošenja naše argumentacije za uspostavnom jednake kamatne stope, dr. sc. Pisk obrazložio je i sadržaj navedenog pisma upućenog rektorima a čiji su potpisnici znanstvenici, nastavnici, akademici, profesori i docenti u Velikom vijeću Sindikata, a koji ukazuju na diskriminaciju pri dodjeli stambenih kredita. Svu argumentaciju koju Sindikat zastupa pronaći ćete u tom pismu. Pročitajte ga kako ne biste potpali pod utjecaj zlonamjernih krivih interpretacija. Sindikat ovime ne predlaže drugačiji broj stambenih kredita za znanstvenike i nenastavno osoblje, iako nam se to podmeće. Naime, krediti se već od prije dodjeljuju i nenastavnom osoblju prema kriterijima koje je donijelo svako sveučilište za sebe. Sindikat tek upozorava da kada se već krediti dodjeljuju i jednima i drugima da je različita kamatna stopa nepravedna, diskriminacijska i štetna za sustav. U nastavku sjednice, Rektorski je zbor, nakon što je dr. Pisk zamoljen da sjednicu napusti, odbio prijedlog Sindikata. Komentar: Smatramo da je ovakva odluka teška pogreška čelnih ljudi koji upravljaju sustavom, jer na taj način kvalitetni informatički stručnjaci, pravnici, ekonomisti, bibliotekari i ostalo nenastavno i neznanstveno osoblje postaju zaposlenici drugog reda koje se gura u geto manje vrijednih radnika. Takva odluka Rektorskog zbora daljnji je doprinos neprofesionalnom načinu u upravljanju našim ustanovama. Ona je i neakademska, jer su po temeljnim načelima akademske zajednice svi ljudi koji rade na sveučilištu članovi te zajednice. Kvalitetni ljudi, predani ideji sveučilišta iz redova drugih zaposlenika na ovaj su način obeshrabreni za bilo kakav entuzijastički doprinos. I ovaj slučaj pokazuje izostanak upravljačke kulture i temeljnih znanja u upravljanju ljudskim i materijalnim resursima čelnih ljudi naših sveučilišta.Zapisnik sa sjednice – nesuvisli zaključak Rektorski zbor donio je nesuvisli zaključak koji možete pročitati u Zapisniku. On govori o tome da se ne prihvaća prijedlog Sindikata da se u dodjelu kredita uključi i nenastavno osoblje. Dvostruka besmislica, jer, kao prvo, nenastavno osoblje već dobiva kredite, što zapisničar ili rektori ne znaju, te, kao drugo, to nije bio prijedlog Sindikata. Inače Sindikatu se podmeće, pa i ovaj puta kroz Zapisnik, da takvim prijedlogom želi umanjiti broj kredita za znanstvenike, iako je Sindikat bio taj koji je kredite inicirao, izborio i proveo 2003. godine. Bez nas tih kredita ne bi bilo s obzirom na učinkovitost sveučilišne i državne vlasti. Predobro pamtimo kako su tada funkcionirali. Ukratko, ne govorimo mi o broju kredita, već o visini kamatne stope. Unatoč tome Zapisnik sa sjednice nije pogodio niti raspravu niti smisao rasprave. Rasprava nije niti bila o tome treba li ili ne treba dodjeljivati kredite nastavnom osoblju. Oni se već dodjeljuju voljom samih sveučilišta. Ne samo u nesuvislom zaključku već i pod točkom Ad/4, u svezi prisustva i argumentacije dr. sc. Piska, Zapisnik nije točan i može izazvati zabunu. Dr. sc. Pisk je inzistirao da se rečenica u Zapisniku koja glasi: “Istaknuo je kako su subvencionirani stambeni krediti izvorno trebali biti namijenjeni za svo osoblje sveučilišta a ne samo za nastavno osoblje kako se to u praksi dogodilo.” promjeni u rečenicu koju je doista izgovorio: “Istaknuto je kako je postojanje dviju kamatnih stopa, manje stope za nastavno a veće za nenastavno osoblje, vezano uz stambene kredite, nepravedno. Unatoč njegovom inzistiranju promjena još nije unijeta u Zapisnik. Vjerojatno se čeka sljedeća sjednica.


Ključne riječi:

rektorski zbor, subvencionirani stambeni krediti

Prednosti članstva