Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Ministarstvo financija konačno donijelo naputak o povratu PDV-a

Donosimo osnovne informacije i upute o realizaciji prava na povrat PDV-a za nabavu opreme unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja, što je naš Sindikat uspio s Vladom dogovoriti još krajem prošle godine. MINISTARSTVO FINANCIJA DONIJELO NAPUTAK O POVRATU PDV-a Kao što je većini naših članova poznato, Sindikat znanosti uspio je s Vladom Republike Hrvatske dogovoriti […]

Donosimo osnovne informacije i upute o realizaciji prava na povrat PDV-a za nabavu opreme unutar sustava znanosti i visokog obrazovanja, što je naš Sindikat uspio s Vladom dogovoriti još krajem prošle godine.

MINISTARSTVO FINANCIJA DONIJELO NAPUTAK O POVRATU PDV-a Kao što je većini naših članova poznato, Sindikat znanosti uspio je s Vladom Republike Hrvatske dogovoriti povećanje sredstava za znanstvena istraživanja. Konkretno, Vlada je pristala na povrat PDV-a za opremu koju ustanove nabave tijekom 2003. (vidi web stranicu: www.nn.hr – Službeni list br. 154, 2002. godina, pod red. br. 11: Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu, čl. 42).Kako bi se ova povoljnost mogla i provesti, Ministarstvo financija je trebalo donijeti Naputak, s čime je kasnilo gotovo četiri mjeseca.Konačno je 26. svibnja donešen famozni Naputak (vidi detalje na web stranici: www.nn.hr – Službeni list br. 96, 2003. godina, red. br. 10). Držimo da je Naputak jasan i u skladu s dogovorom, pa izdvajamo samo nekoliko kratkih natuknica: Tko ima pravo na povrat PDV-a? Pravo na povrat imaju svi fakulteti i instituti za opremu koja im služi pri radu na projektima ugovorenim sa MZT-om, i to za onu opremu koju ustanova plaća sredstvima MZT-a.Koja je procedura povrata PDV-a? 1. Temeljem ugovora o tehnologijskoistraživačkim projektu izme?u ustanove i MZT-a, ustanova od MZT-a mora dobiti suglasnost za nabavu opreme koja služi realizaciji projekta. 2. Po nabavci opreme (pravo na povrat vrijedi od 1. siječnja do 31. prosinca 2003.), ustanova MZT-u mora podnjeti zahtjev za povrat plaćenog PDV-a, a obrazac Zahtjeva nalazi se u prilogu Naputka (možete ga isprintati s weba, u spomenutom Službenom listu NN: 96/03). 3. MZT će, nakon što utvrdi da su ispunjeni uvjeti za povrat PDV-a, podatke dostaviti Ministarstvu financija. 4. Ministarstvo financija će izvršiti povrat PDV-a na žiroračun podnositelja zahtjeva.Dokumenti koji su potrebni za ovu proceduru: 1. Već spomenuti obrazac Zahtjeva za povrat plaćenog PDV-a. 2. Ugovor o tehnologijskoistraživačkom projektu sklopljenom izme?u ustanove i MZT-a. 3. Račun za nabavljenu opremu u Hrvatskoj ili carinska deklaracija (ako je oprema nabavljena iz uvoza). 4. Fakulteti moraju priložiti uvjerenje da nisu upisani u Registar obveznika poreza na dodanu vrijednost (izdaje Porezna uprava u mjestu u kojem ustanova ima sjedište). Za detaljnija obrazloženja, kao i provedbu ovih povoljnosti, molimo kontaktirajte računovodstvo ili osobe zadužene za financijsko planiranje u ustanovi u kojoj ste zaposleni, odnosno Ministarstvo financija. Zagreb, 09. srpnja 2003.Tajništvo Sindikata


Ključne riječi:

povrat PDV-a

Prednosti članstva