Vijesti iz Velikog vijeća (sjednica od 4.12.2004.)

Nakon posljednjeg sastanka Velikog vijeća održanog u VI sazivu, donosimo izvatke iz zapisnika s najznačajnijim zaključcima i informacijama. VIJESTI IZ VELIKOG VIJEĆARedovna 9. sjednica Velikog vijeća Sindikata u VI sazivu održana je 4. prosinca 2004. u “Domu obrtnika”, Zagreb.Na sjednici je bilo prisutno 23 od 28 članova Vijeća[].Veliko vijeće raspravilo je sljedeće teme iz politike […]

Nakon posljednjeg sastanka Velikog vijeća održanog u VI sazivu, donosimo izvatke iz zapisnika s najznačajnijim zaključcima i informacijama.

VIJESTI IZ VELIKOG VIJEĆARedovna 9. sjednica Velikog vijeća Sindikata u VI sazivu održana je 4. prosinca 2004. u “Domu obrtnika”, Zagreb.Na sjednici je bilo prisutno 23 od 28 članova Vijeća[].Veliko vijeće raspravilo je sljedeće teme iz politike i strategije Sindikata:· Izbori za VII saziv viših tijela Sindikata· Osvrt na kampanju za poboljšanje položaja prosvjete i znanosti· Strategija i politika za naredno razdoblje· Raspisivanje izbora u Sindikatu· Izjednačavanje dobne granice za muškarce i žene za odlazak u mirovinu· Interna pitanja· Obavijesti Izbori za 7. saziv viših tijela SindikataZbog isteka mandata 12 zamjenskih članova Velikog vijeća i svih članova časnog suda, bilo je potrebno provesti izbore za članove VV-a, kao i izbore za novi sastav časnog suda. Temeljem Odluke Petog Sabora i Odluke Velikog vijeća o izborima za tijela Sabora Sindikata 2004. godine, predloženo je ukupno 30 kandidata za VII saziv VV-a i 18 kandidata za časni sud, prema redosljedu s prošlog sabora. Tajnim glasanjem je izabrano 12 članova Velikog vijeća te svih 7 članova časnog suda, kako slijedi: Izbor za članove Velikog vijeća u VII sazivuIzabrani su (prema broju glasova)1. prof.dr. Želimir Dulčić2. Vilim Ribić3. Mirjana Kralj4. dr. Petar Pervan5. dr. Darko Orešković6. dr. Delko Barišić7. dr. Tvrtko Smital8. dr. Nevenka Videk9. akademkinja Sibila Jelaska10. dr. Željko Mrklić11. mr. Rajko Odobaša12. dr. Sandra Švaljek Izbor za članove časnog sudaIzabrani su (prema broju glasova)1. dr. Mario Gabričević2. dr. Vlasta Ilišin3. dr. Antun Pintarić4. prof.dr. Andrija Preloščan5. dr. Milan čačić6. dr. Nada Horvatinčić7. mr. Boris Liović Osvrt na kampanju za poboljšanje položaja prosvjete i znanostiPobrojane su sve akcije pritisaka: medijski napori, referendum, štrajk, mega plakati, prijetnje štrajkom, akcija milijun letaka za gra?ane, anketa za roditelje i prosvjed, mnogobrojne konferencije za tisak itd.Proveden je prosvjed na Trgu sv. Marka 24.11.2004. Uočen je problem slabog odaziva članova sindikata na prosvjede, osobito iz Zagreba i učiteljskog sindikata, ali niti naši članovi nisu došli u zadovoljavajućem broju.Veliko vijeće je veoma uspješnom ocijenilo ovojesensku kampanju, bez obzira što su izostali materijalni učinci. Me?utim, javno mnijenje je senzibilizirano za prosvjetu i znanost, porastao je broj članova i sindikati su se ujedinili. Tako?er, Veliko vijeće je konstatiralo da je prerano za konačnu ocjenu rezultata provedenih aktivnosti, te da se materijalni rezultati provedene kampanje tek mogu očekivati.U osvrtu na odnos Vlade i resornog ministarstva uočeno je da je ispočetka uočena potpuna marginalizacija, nesklonost i potkopavanje rada Sindikata, da bi se kasnije sve preokrenulo u otvorenu, ali nismo sigurni i koliko iskrenu, potporu djelovanju sindikata. Premda je Vlada započela neke razgovore povodom našeg štrajka, Sporazum koji smo punudili nije bio postignut.Prilikom pregovora s Vladom uočena je krajnja neozbiljnost u pristupu. Takav pristup više nije slučajnost. Isto se moglo oprostiti u veljači 2004. godine, kada su tek došli na vlast, ali sada ne. Vlada ima svoje sindikate, sindikat liječnika i sindikat državnih službenika i namještenika koje privilegira. Diskriminacija radnika prema političkom opredjeljenju je očita što pokazuje i sklopljeni Kolektivni ugovor za državne službenike i namještenike kojima je priznat porast koeficijenta u visini od 4, 8 i 10 %. Takva politika je neprijateljska i omalovažavajuća prema sindikatima javnih službi i sindikatima u prosvjeti.Po prvi puta nije sklopljen Kolektivni ugovor za plaće i materijalna prava zaposlenika u znanosti i visokom obrazovanju, te do sklapanja KU-a vjerojatno neće ni doći, što znači i prestanak naplate doprinosa solidarnosti.Strategija i politika za naredno razdobljeNa temelju rezultata istraživanja što ga je agencija PULS provela na temu procjene podrške štrajku prosvjete i znanosti me?u roditeljima (1000 ispitanika – telefonska anketa), Veliko vijeće smatra potrebnim, sukladno dogovorima s vertikalom prosvjetnih sindikata, nastaviti akcije pritisaka na proljeće, te da se u budućim sindikalnim akcijama treba respektirati mišljenje roditelja i raspoloženje javnog mnijenja u mjeri u kojoj je to svrsishodno radi ostvarenja krajnjeg cilja.Raspisivanje izbora u SindikatuVeliko vijeće odlučilo je da će se provesti izbori u Sindikatu za stalne zastupnike Sabora Sindikata i to u periodu od ožujka 2005., pa do kraja lipnja 2005. godine. Izbori će se na svim podružnicama organizirati i provesti na inicijativu Tajništva Sindikata, o čemu će podružnice biti na vrijeme obaviještene.Izjednačavanje dobne granice za muškarce i žene za odlazak u mirovinuVeliko vijeće je razmotrilo prijedlog Vlade RH glede izjednačavanja dobne granice za muškarce i žene za odlazak u mirovinu na način da se poveća dobna granica za muškarce sa sadašnjih 65 na 68 godina, a za žene sa 60 na 63 godine. Vlada je kao alternativu predložila izjednačavanje dobne granice za odlazak u mirovnu za oba spola na dobnoj granici od 65 godina. Veliko vijeće je provelo iscrpnu diskusiju i zaključilo da je protiv povećanja staža, dok dobnu granicu odlaska u mirovinu za oba spola treba izjednačiti na nižoj dobnoj razini od sadašnje propisane za odlazak muškaraca u mirovinu.INTERNA PITANJAJednoglasno je potvr?en primitak podružnice Hrvatskog hidrografskog Instituta iz Splita u članstvo Sindikata znanosti.Broj članova u studenom 2004. godine je po prvi puta u povijesti Sindikata premašio brojku od 10.000 članova. Veliko vijeće ocjenjuje da je porast članstva Sindikata posljedica niza veoma uspješno provedenih sindikalnih aktivnosti.Analizirajući naše unutarnje probleme i slabosti, te ulogu povjerenika primijećeno je da dio povjerenika nema utjecaj na ljude, o čemu treba voditi računa prilikom sljedećih sindikalnih izbora.Veliko vijeće ocijenilo je potrebnim da Malo vijeće provede verifikaciju svih povjerenika na ustanovama nakon izbora za stalne zastupnike Sabora Sindikata, te da se tome prilagode naši akti.OBAVIJESTIV. Ribić je izvjestio Veliko vijeće o sljedećem:- akcija prikupljanja punomoći za utuženje božićnice za 2001. godinu se odvija prema planu;- položaj asistenata je poboljšan na način da je promjenjen sporan članak Zakona o znanosti, no iako je i to napredak, nismo u potpunosti zadovoljni s promijenjenom odredbom Zakona;- u vezi problema na Institutu Ru?er Bošković, Sindikat se založio da se stvari ne odvijaju suprotno demokratskoj proceduri i ishitreno. Sadašnji razvoj doga?aja još nije izvjestan, o čemu će se Veliko vijeće posebno očitovati ako bude potrebe;- pokrenut je časopis za radno pravo (www.radno-pravo.hr), čiji je glavni osnivač Sindikat znanosti;- najavljeno je osnivanje Zaklade za stipendiranje djece umrlih članova Sindikata;- u tijeku su razgovori o ujedinjavanju četiri sindikalne središnjice u novu centralu. Tajništvo Sindikata (P.Sch.) ——————————————————————————–[] dr. Delko Barišić, dr. Višnja Besendorfer, dr. Želimir Dulčić, mr. Dragutin Futač, dr. Ivo Goldstein, dr. Alen Harapin, akademkinja Sibila Jelaska, Mirjana Kralj, dr. Antun Kraš, dr. Marija Lebedina-Manzoni, dr. Željko Mrklić, mr. Rajko Odobaša, dr. Darko Orešković, dr. Petar Pervan, dr. Krunoslav Pisk, dr. Igor Radeka, Vilim Ribić, dr. Tvrtko Smital, dr. Miljenko Šimpraga, akademik Ivo Šlaus, Dubravko Trušček, dr. Nevenka Videk, Zora Žitnik.


Ključne riječi:

rezultati izbora za viša tijela, veliko vijeće

Prednosti članstva