Vijesti iz Matice

Nakon odgađanja pregovora od strane Vlade, Matica sindikata javnih službi odbila je potpisati sporazum o božićnicama i daru za djecu.

Nakon odgađanja pregovora od strane Vlade (vidi vijesti niže), Matica sindikata javnih službi odbila je potpisati sporazum o božićnicama i daru za djecu. Više o tome pročitajte u članku iz Vjesnika.

“Šuker ignorira sindikate” (Vjesnik, 09.12.2004.)

PRETHODNE VIJESTI: – Iako su obećali nastaviti pregovore o materijalnim pravima nakon donošenja Proračuna (o čemu smo ranije informirali), Vlada ponovo odgađa susret sa sindikatima javnih službi. O tome pročitajte u priloženom članku. (2. prosinca 2004.)


Ključne riječi:

božićnica, Matica hrvatskih sindikata

Prednosti članstva