Stajališta sindikata Matice o izborima – 3

Donosimo Vam treći letak Matice hrvatskih sindikata vezan uz predstojeće parlamentarne izbore.

Nove teme o izbornim programima: ZDRAVSTVO i PRAVOSUĐE

U privitku Vam donosimo treći letak Matice hrvatskih sindikata vezan uz predstojeće parlamentarne izbore.

newsletter_matice_broj_3_0


Ključne riječi:

reforma pravosuđa, zdravstvo

Prednosti članstva