Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Potpisan novi temeljni kolektivni ugovor

Nakon tromjesečnih pregovora 04. 10. 2010. potpisan je novi kolektivni ugovor kojim je sačuvana većina stečenih prava zaposlenika u javnim službama u naredne 3 godinePotpisom novog kolektivnog ugovora osigurali smo da u slijedeće tri godine regres, dar za djecu, otpremnine, jubilarne nagrade, dnevnice, naknada za prijevoz, kao i božićnica za 2011. i 2012. godinu ostanu […]

Nakon tromjesečnih pregovora 04. 10. 2010. potpisan je novi kolektivni ugovor kojim je sačuvana većina stečenih prava zaposlenika u javnim službama u naredne 3 godinePotpisom novog kolektivnog ugovora osigurali smo da u slijedeće tri godine regres, dar za djecu, otpremnine, jubilarne nagrade, dnevnice, naknada za prijevoz, kao i božićnica za 2011. i 2012. godinu ostanu neupitna prava zaposlenika.Sindikati su učinili minimalne ustupke. Odustali smo od isplate božićnice samo za 2010. godinu te smo redefinirali pravo na prijevoz (tzv. cipelarinu) na način da jedino zaposlenici koji stanuju manje od 1 km udaljenosti do mjesta rada ostanu bez naknade za prijevoz. Tako ušteđena sredstva usmjerena su na pomoć nezaposlenima na čemu smo i inzistirali.Nadalje, sačuvano je i pravo na pomoć uslijed smrtnog slučaja, bolovanja dužeg od 90 dana ili nastanka invalidnosti.Uspjeli smo ugovoriti i stanovita poboljšanja kolektivnog ugovora. Tako je izboreno da zaposlenici stariji od 50 godine svake 2 godine imaju pravo na plaćeni sistematski pregled dok su dosad isto pravo ostvarivali svake tri godine. Povećan je i broj dana plaćenog dopusta u slučaju selidbe u istom mjestu stanovanja s jednog na dva radna dana, odnosno u slučaju selidbe u drugo mjesto stanovanja s dva na četiri radna dana. Također, u slučaju teške bolesti roditelja ili djeteta izvan mjesta stanovanja zaposlenici ostvaruju pravo na tri radna dana plaćenog dopusta dok su dosada ostvarivali pravo na dva radna dana.Postigli smo i poboljšanja obveznog dijela koji regulira odnose između poslodavca i sindikata, te izborili da otkazni uvjeti ostanu nepromijenjeni.Pogledajte tekst potpisanog Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama.


Ključne riječi:

temeljni kolektivni ugovor

Prednosti članstva