O povećanju plaća javnim i državnim službenicima

Vilim Ribić na konferenciji za tisak najavio je da će sindikati od Vlade tražiti dvoznamenkasto povećanje plaća zaposlenih u javnim i državnim službama.“Ribić za dvoznamenkasti rast plaća” (Vjesnik, 03. kolovoza 2006.)“Državnim službenicima malo pet posto” (Slobodna Dalmacija, 03. kolovoza 2006.)

Vilim Ribić na konferenciji za tisak najavio je da će sindikati od Vlade tražiti dvoznamenkasto povećanje plaća zaposlenih u javnim i državnim službama.“Ribić za dvoznamenkasti rast plaća” (Vjesnik, 03. kolovoza 2006.)“Državnim službenicima malo pet posto” (Slobodna Dalmacija, 03. kolovoza 2006.)


Ključne riječi:

plaće

Prednosti članstva