Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Najava referenduma i štrajka u Osijeku, Rijeci, Zagrebu i Splitu

Veličanstveni skupovi povjerenika sindikata javnih službi Velikim skupom povjerenika u Osijeku, predsjednici osam Sindikata javnih službi jučer su započeli četverodnevnu „turneju” po Hrvatskim gradovima. Pred preko 300 povjerenika u prepunoj dvorani Ekonomskog fakulteta izneseni su razlozi za prosvjede i štrajkove, o kojima će se idući tjedan raspisati referendum. Predstavljeno je i referendumsko pitanje: Hoćete li […]

Veličanstveni skupovi povjerenika sindikata javnih službi

Velikim skupom povjerenika u Osijeku, predsjednici osam Sindikata javnih službi jučer su započeli četverodnevnu „turneju” po Hrvatskim gradovima. Pred preko 300 povjerenika u prepunoj dvorani Ekonomskog fakulteta izneseni su razlozi za prosvjede i štrajkove, o kojima će se idući tjedan raspisati referendum. Predstavljeno je i referendumsko pitanje: Hoćete li štrakom braniti dostojanstvo i pravednu cijenu našega rada?

Snimku dvosatnog skupa poslušajte ovdje.

Sa tiskovne konferencije koja je prethodila skupu poručeno je da Hrvatska ulazi u seriju socijalnih sporova i konflikata, za što je najodgovornija vlada koja ne zna riješiti problem cijene rada u javnim službama. Sindikati javnih služba se ne protive smanjenju plaća kada radi krize drugi gube radna mjesta, već načinu na koji se to radi. Ovo su akcije za zaštitu javnih službi, ali i javne usluge čija se budućnost ovim potezom dovodi u pitanje. Snimku konferencije za tisak možete poslušati ovdje.


Ključne riječi:

najava štrajka, referendum o štrajku

Prednosti članstva