Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Kandidacijski postupak – 7. Sabor Sindikata

12.6.2010. 7. Sabor Sindikata Poštovane kolegice i kolege zastupnici! Najavili smo vam Sedmi sabor Sindikata. Obavijestili smo vas o terminu i važnosti vašeg prisustva na Saboru. U ovoj najavi obavještavamo vas o izborima za tijela Sabora Sindikata. Otvaramo KANDIDACIJSKI POSTUPAK za izbore članova tijela Sabora Sindikata. Izbori će biti provedeni na Saboru, 12. lipnja 2010. […]

12.6.2010.  7. Sabor Sindikata Poštovane kolegice i kolege zastupnici! Najavili smo vam Sedmi sabor Sindikata. Obavijestili smo vas o terminu i važnosti vašeg prisustva na Saboru. U ovoj najavi obavještavamo vas o izborima za tijela Sabora Sindikata. Otvaramo KANDIDACIJSKI POSTUPAK za izbore članova tijela Sabora Sindikata. Izbori će biti provedeni na Saboru, 12. lipnja 2010. godine, a kandidacijski postupak traje od utorka 20. travnja do petka 21. svibnja 2010. godine do 12:00 sati. KOGA BIRAMO?1. predsjednika Sindikata2. članove Velikog vijeća3. članove časnog suda Sindikata4. članove Nadzornog vijeća Sindikatačlanstvo u Nadzornom vijeću ili članstvo u časnom sudu isključuje članstvo u nekom drugom tijelu Sabora Sindikata.Me?utim, pojedinac može biti kandidat u više takvih tijela kojima se članstvo isključuje. TKO MOŽE PREDLAGATI KANDIDATE?§ povjereništvo podružnice§ neka druga podružnica§ najmanje tri zastupnika Sabora§ viša tijela Sindikata § svaki član može predlagati i samoga sebe (pod uvjetom da ima pisanu potporu podružnice ili jednog od viših tijela Sindikata ili pak da skupi najmanje 7 potpisa članova svoje podružnice).Prema članku 29. Statuta Veliko vijeće provodi kandidacijski i izborni postupak i samo može predložiti odre?eni broj kandidata. TKO MOŽE BITI KANDIDAT? 1. Kao kandidate možete predložiti zastupnike Sabora iz vaše podružnice, ali i izvan vaše podružnice, za koje smatrate da su zaslužili vašu podršku.2. Iznimno, pored zastupnika Sabora, svaka podružnica može predložiti samo jednog člana Sindikata koji nije zastupnik, a kojeg povjereništvo smatra korisnim, uglednim ili osobito zainteresiranim za rad Sindikata. Kandidat mora biti punopravni član Sindikata, što znači da plaća članarinu duže od puna dva mjeseca.Ako takav kandidat bude izabran na Saboru u neko od tijela Sabora, on time automatski postaje i zastupnik Sabora Sindikata po funkciji. Kandidat za neko od tijela Sabora Sindikata koji nije zastupnik nije obvezan prisustvovati Saboru, ali ako ipak prisustvuje, troškove njegovog dolaska snosi predlagač ili kandidat sam. Molimo da dolazak takvog kandidata prijavite u Tajništvo Sindikata radi registracije i organizacijskih razloga. Maksimalan broj kandidata koje podružnica može predložiti iz svoje podružnice, ukupno za sva tijela Sabora = broj zastupnika na koje ima pravo po Statutu + jedan kandidat koji nije zastupnik.Naravno, podružnica može i ne imati kandidate. Za sva ostala pitanja upućujemo na Pravilnik o izborima na našim web stranicama ili nas zovite u Tajništvo Sindikata. FORMALNE OBVEZE I OBRASCIU postupku kandidiranja treba koristiti priložene obrasce (koje vam ovdje donosimo u WORD formatu): – obrazac za predlaganje kandidata za tijela Sabora (obrazac 1)obrazac za predstavljanje kandidata (obrazac 2 – promidžbeni letak)Ako ste voljni biti kandidat javite se povjereniku i potpišite pristanak na odgovarajućem obrascu 1. Ako povjerenik ili povjereništvo predlažu kandidate moraju dobiti njihov pristanak i potpis na istom obrascu. Ako bude predloženo više kandidata koji nisu zastupnici Sabora, podružnica treba napraviti selekciju na način koji smatra najprihvatljivijim za svoje uvjete (npr. na sastanku povjereništva, sastanku članova podružnice, putem izbora itd.). PROMIDŽBENI LETAKNakon potpisa na obrascu za predlaganje kandidata (obrazac 1), svaki kandidat može ispuniti promidžbeni letak (obrazac 2) koji se nalazi kod povjerenika i koji povjerenik treba umnožiti po potrebi za svakog kandidata. Ispunjavanje tog obrasca nije uvjet za prihvaćanje kandidature, ali je to mogućnost da se kandidat predstavi zastupnicima. Na Saboru kandidati možda neće biti u prilici odgovarajuće se prezentirati. Stoga je letak zgodan način da se o kandidatu sazna nešto što nije moguće čuti kroz diskusije na Saboru. Ako vam naše rubrike ne daju dovoljno prostora napišite o sebi više na dodatnom listu papira ili na pole?ini. Molimo Vas da letak ispunite na kompjuteru radi čitkosti i pošaljete u Tajništvo Sindikata. Tajništvo se stavlja na raspolaganje svakom kandidatu za kopiranje i dostavu njegovog letka svim zastupnicima.POZIVAMO čLANOVE POVJERENIŠTAVA SVIH PODRUŽNICA DA KANDIDIRAJU SVOJE čLANOVE. Obrazac 1 treba dostaviti Tajništvu što prije, a najkasnije do petka, 21. svibnja 2010., do 12.00 sati. Obrazac 2 treba dostaviti Tajništvu najkasnije 7 dana prije početka Sabora, do petka, 04. lipnja 2010., do 12.00 sati. Srdačan pozdrav,Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća


Ključne riječi:

kandidacijski postupak, Sabor Sindikata

Prednosti članstva