Javni poziv – analiza vlastitih i namjenskih prihoda

Sindikat znanosti je raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu studije “Usporedna analiza razine financijske autonomije i modela upravljanja prihodima znanstvenih i znanstveno-nastavnih institucija u EU”.

Sindikat znanosti je raspisao javni poziv za prikupljanje ponuda za izradu studije “Usporedna analiza razine financijske autonomije i modela upravljanja prihodima znanstvenih i znanstveno-nastavnih institucija u EU“.

Javni poziv objavljen je u Narodnim novinama br. 59 od 29. lipnja 2016., a rok za dostavu ponuda je 30 dana od datuma objave. Javnom pozivu možete pristupiti na sljedećoj poveznici: http://narodne-novine.nn.hr/oglasi/default.aspx (mjesec lipanj, rubrika Nadmetanja), a projektni zadatak koji uključuje prijedlog strukture istraživanja, glavna pitanja na koja treba odgovoriti, očekivane rezultate i rok izrade možete preuzeti ovdje.

Razmatrat će se ponude svih pravnih i fizičkih osoba ili skupine osoba koje pravovremeno dostave svoju ponudu sa svim traženim elementima.


Ključne riječi:

javni poziv, projektni zadatak, vlastiti i namjenski prihodi

Prednosti članstva