Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Follow up skupina

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja formirao je Skupinu za praćenje provedbe bolonjskog procesa (tzv. follow up skupina). Pročitajte o kojim se temama raspravljalo na prvom održanom sastanku

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja formirao je Skupinu za praćenje provedbe bolonjskog procesa (tzv. follow up skupina). Ovo je nevladina skupina, koju čine bivši visoki dužnosnici, od ministara do rektora, sadašnji prorektori i rektori, akademici, bivša predsjednica Europske studentske udruge, studenti, novinari, te ostale istaknute osobe u sustavu znanosti i visokog obrazovanja. Svrha rada ove Skupine je objektivna i nepristrana detekcija i analiza problema u visoko-obrazovnom sustavu tijekom provedbe bolonjskog procesa, te javno iznošenje znanstvenoj i obrazovnoj vlasti prijedloga i rješenja za uočene teškoće, te jačanje javne debate o problemima u implementaciji bolonjskog procesa. Skupina može djelovati sasvim neovisno od Sindikata, ako tako odluče članovi skupine. U drugoj polovici svibnja održat će se sljedeći sastanak. Središnja tema sastanka bit će: Opterećenje nastavnika i opterećenje studenata.

Na nedavno održanom sastanku raspravljale su se sljedeće teme:

  1. financijske teškoće u provedbi bolonjskog procesa: sudionici rasprave slažu se da nedostaje ljudi i sredstava, a nedostaje niti nužna financijska inicijativa izvršne vlasti, pitanje preuzimanja lumpsuma (ukupnih sredstava za sveučilište) još je uvijek otvoreno, jer je ostalo nejasno što sveučilišta zapravo mogu i koje financije ingerencije uživaju
  2. problem školarina i neodrživosti ovog sadašnjeg veoma nepravednog i opterećujućeg sustava za dio studenata.
  3. upozoreno je da sustav kontrole kvalitete ne funkcionira, kao što je zapeo napor na jačanju mobilnosti (međunarodna razmjena posdiplomanata ne funkcionira), a kvalificikacijski okvir još uvijek nije napravljen;
  4. dogodila se uglavnom formalna promjena programa, a nije dovoljno definirana niti svrha studija u prve tri godine, a osobito nije jasna razlika izme?u takvog studija na veleučilištu i na sveučilištu; nije jasna niti koncepcija doktorskog studija.
  5. odvajanje stručnih studija od sveučilišnih nije izgledno s ovim financijskim izdvajanjima i s ovom pripremom, a nisu čak niti uspostavljeni kriteriji razlikovanja stručnih i sveučilišnih sudija.
  6. istaknuto je veoma veliko opterećenje nastavnika s obzirom na studijske programe, te problem opterećenja studenata; uočen je problem plaćanja rada u nastavi i samo u istraživačkom radu; pokazuju se prevelika opterećenja, nigdje evidentirana, niti kompenzirana vremenom za znanstveni rad
  7. u pitanju je znanstveni karakter sveučilišta s ovakvim okolnostima i izostankom adekvatnih mjera.
  8. uočene su teškoće u upravljanju sustavom, ustanovama se upravlja u poslovodnim funkcijama počesto amaterski; a na svim razinama izostali su elementi strateškog planiranja u sustavu.
  9. problematizirano je i pitanje otvaranja novih sveučilišta s obzirom na okolnosti.
  10. nigdje se još ne osjeća promjena paradigme – bitno je radno opterećenje studenata, i ishod učenja

O svakoj od ovih tema Skupina će zauzimati stajališta u nizu sljedećih sastanaka, detektirajući stanje i teškoće, analizirajući kakav odgovor na probleme imaju u Ministarstvu, te davati svoje prijedloge.

Članovi skupine su: prof. dr. sc. ZRINJKA BERNARDI-GLOVACKI, prof. dr. sc. BRANKO JEREN, prof. dr. sc. PERO LUČIN, prof. dr. sc. MLADEN HAVELKA, prof. dr. sc. LJUBO JURČIĆ, DENIS AVDAGIĆ, prof. dr. sc. SLAVKO KRAJCAR, VEDRAN TARE, VANJA IVOŠEVIĆ, ELVIRA MARINKOVIĆ ŠKOMRLJ, prof. dr. sc. ZVONIMIR ŠIKIĆ, Akademkinja SIBILA JELASKA, dr. sc. KRUNOSLAV PISK, dr. sc. PETAR PERVAN, Akademik IVO ŠLAUS, prof. dr. sc. GVOZDEN FLEGO, prof. dr. sc. ALEKSA BJELIŠ, VILIM RIBIĆ

U Zagrebu, 30. travnja 2006.

Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća


Ključne riječi:

bolonjski proces, školarine

Prednosti članstva