Dobivene prve presude zbog pada plaća u lipnju 2001. godine !

Nakon dvije godine od podnošenja tužbi članova Sindikata kojima su smanjene plaće primjenom novog sustava plaća, dobili smo i prve pravomoćne pozitivne presude. DOBIVENE PRVE PRESUDE ZBOG PADA PLAĆA U LIPNJU 2001. GODINE! Nakon uvo?enja novog sustava plaća u lipnju 2001. godine, nekim kategorijama zaposlenika smanjene su plaće i do 1.000 kuna. Kako je u […]

Nakon dvije godine od podnošenja tužbi članova Sindikata kojima su smanjene plaće primjenom novog sustava plaća, dobili smo i prve pravomoćne pozitivne presude.

DOBIVENE PRVE PRESUDE ZBOG PADA PLAĆA U LIPNJU 2001. GODINE! Nakon uvo?enja novog sustava plaća u lipnju 2001. godine, nekim kategorijama zaposlenika smanjene su plaće i do 1.000 kuna. Kako je u to vrijeme važio Kolektivni ugovor, Sindikat je pozvao sve oštećene članove da sudskim putem ostvare razliku plaće do onog iznosa koji bi im pripadao po Kolektivnom ugovoru. Sada, nakon pune dvije godine, dobili smo i prve pravomoćne presude u tim predmetima! Sud je u presudama u cijelosti prihvatio stav Sindikata da je uvo?enje novog sustava plaća u vrijeme važenja Kolektivnog ugovora suprotno Kolektivnom ugovoru, Zakonu o radu i pravu na kolektivno pregovaranje ure?eno Konvencijom br. 98. Me?unarodne organizacije rada. Sud je pritom jasno naglasio da se u slučaju da je neko pravo iz radnog odnosa različito ure?eno Kolektivnim ugovorom ili zakonom, na radnika primjenjuje povoljnije pravo. Značajno je da do sada nema niti jedne negativne presude u ovim predmetima, te očekujemo da će uskoro biti pozitivno riješene i tužbe ostalih članova, a njima biti isplaćene razlike plaće zajedno s kamatama. SPOROVI ZA RAZLIKE IZNOSA JUBILARNIH NAGRADA.Nekoliko tužbi članova sindikata kojima je jubilarna nagrada isplaćena krajem 2001. godine, ali po smanjenoj osnovici, sudskim je putem uspjelo ostvariti razliku iznosa nagrade. Presu?eni iznosi kreću se od 600 do 2.000 kuna. Očekujemo da će uskoro biti riješene i ostale tužbe.Tajništvo Sindikata Zagreb, 04.06.2003.


Ključne riječi:

plaće, presude zbog smanjenja plaća

Prednosti članstva