Mjerila za najbolje ugovore o radu

Prezentiramo vam brošuru organizacije EUROCADRES Mjerila za najbolje ugovore o radu: Prema izvrsnosti u Europskom istraživačkom prostoru, u čijem kreiranju su aktivno sudjelovali i stručnjaci Sindikata znanosti.

3. ožujka 2013.

Prezentiramo vam brošuru organizacije EUROCADRES Mjerila za najbolje ugovore o radu: Prema izvrsnosti u Europskom istraživačkom prostoru, u čijem kreiranju su aktivno sudjelovali i stručnjaci Sindikata znanosti.

Brošura je rezultat dugotrajne suradnje sindikata, radničkih vijeća i organizacija poslodavaca iz brojnih europskih zemalja. Prevedena je na 15 jezika i bit će osnova za zajedničko djelovanje i promoviranje socijalnog dijaloga koji će u budućnosti osigurati izvrsnost Europskog istraživačkog prostora.

Brošura je dostupna u PDF formatu u privitku.

brochure_ireer_hr_web


Ključne riječi:

brošura, EUROCADRES, Mjerila za najbolje ugovore o radu

Vezane vijesti

Prednosti članstva