Neumjesno me miješati s egoistima iz politike

Pročitajte odgovor Vilima Ribića, objavljen u Večernjem listu, na nedavni tekst Ljubice Gatarić iz te tiskovine, u kojem ga se apostrofira kao jednog od ljudi koji su utjecali na politiku i s političarima dijele odgovornost za stanje u zemlji.

13. studenoga 2014.

U Večernjem listu od 6. studenog 2014. objavljen je tekst Ljubice Gatarić u sklopu kojeg se Vilima Ribića apostrofira kao jednog od ljudi koji su utjecali na politiku i s političarima dijele odgovornost za stanje u zemlji. Izvorni članak je dostupan na portalu Večernjeg lista, a ovdje vam donosimo odgovor g. Ribića, također objavljen u tom listu 8. studenog:

VL_odgovor_ribic


Ključne riječi:

demanti, večernji list

Prednosti članstva