Nastupi Vilima Ribića na HTV-u, 9.7.2012.

Pogledajte HTV-ove emisije Hrvatska uživo, koja se bavi famom o prenapuhanosti javnog sektora u Hrvatskoj, te U krupnom planu gdje se govori o dosadašnjem tijeku pregovora oko kolektivnih ugovora. Obje emisije emitirane su 9. srpnja 2012. LINKOVI: HTV Hrvatska uživo, 9.7.2012. HTV U krupnom planu, 9.7.2012.

10. srpnja 2012.

Pogledajte HTV-ove emisije Hrvatska uživo, koja se bavi famom o prenapuhanosti javnog sektora u Hrvatskoj, te U krupnom planu gdje se govori o dosadašnjem tijeku pregovora oko kolektivnih ugovora. Obje emisije emitirane su 9. srpnja 2012.

LINKOVI:
HTV Hrvatska uživo, 9.7.2012.
HTV U krupnom planu, 9.7.2012.


Ključne riječi:

broj zaposlenih u javnim službama, HRT, Hrvatska uživo, kolektivni ugovori, pregovori, pregovori o plaćama, u krupnom planu

Prednosti članstva