Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Odluke i zaključci 6. sjednice Glavnoga vijeća – 27. travnja 2002.

Sindikat ostaje u Partnerstvu za razvoj i u dijalogu sa socijalnim partnerima oko izmjena Zakona o radu. Sporazum Parnerstvo za razvoj, potpisan s Vladom RH u prosincu 2001., iznimno je važan dokument za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Sporazumom su znanost i visoko obrazovanje postavljeni visoko u hijerarhiji prioriteta Republike Hrvatske.

27. travnja 2002.

Na sastanku je bilo 19 od 23 člana Glavnoga vijeća: dr. Delko Barišić, dr. Ingrid Bauman, dr. Višnja Besendorfer, dr. Josip Butorac, dr. Želimir Dulčić, dr. Ivo Goldstein, akademkinja Sibila Jelaska, Mirjana Kralj, Jadranka Martić, dr. Željko Mrklić, mr. Rajko Odobaša, dr. Petar Pervan, dr. Krunoslav Pisk, Vilim Ribić, dr. Miljenko Šimpraga, akademik Ivo Šlaus, Dubravko Trušček, dr. Tvrtko Smital, mr. Nevenka Videk. Sjednica je trajala od 10,00 do 16,40 sati.

PARTNERSTVO ZA RAZVOJ I ZAKON O RADU
 • Sindikat ostaje u Partnerstvu za razvoj i u dijalogu sa socijalnim partnerima oko izmjena Zakona o radu. Sporazum Parnerstvo za razvoj, potpisan s Vladom RH u prosincu 2001., iznimno je važan dokument za sustav znanosti i visokog obrazovanja. Sporazumom su znanost i visoko obrazovanje postavljeni visoko u hijerarhiji prioriteta Republike Hrvatske. Između ostalog, dogovoreno je povećano izdvajanje za znanost i visoko obrazovanje u iduće tri godine, te razlikovanje člana od nečlana sindikata. Temeljem potpisanog Partnerstva pokrenuto je više projekata od interesa naših članova, u kojima Sindikat aktivno sudjeluje. Ocijenjeno je da suradnja sa socijalnim partnerima nikada nije bila intenzivnija.
 • Sindikat se neće, za sada, pridružiti prosvjednim aktivnostima jer ocjenjuje da za njih nema dostatnih razloga.
 • Sindikat podržava sve teze o fleksibilizaciji radnih odnosa iz biltena Matice sindikata javnih službi od 25. travnja 2002. i iz novinskih intervjua g. Ribića.
 • Pristajemo na reviziju nekih instituta iz Zakona o radu pod uvjetom da sindikati i zaposlenici dobiju odgovarajuće kompenzacije gledano dugoročno.
PETI SABOR SINDIKATA
 • Peti Sabor Sindikata održat će se 15. lipnja 2002. godine na Fakultetu elektrotehnike i računarstva u Zagrebu.
 • Kandidacijski postupak za izbor članova Glavnoga vijeća, Nadzornog vijeća i predsjednika Sindikata traje od 22. travnja do 31. svibnja 2002. u 1500 sata.
STATUT I PITANJA ORGANIZACIJE
 • Glavno vijeće smatra da je nužno dovršiti proces redizajniranja organizacije Sindikata, što je zaključeno i na četvrtom Saboru Sindikata. Tajništvo Sindikata je angažirano na poslovima upravljanja i organizacije, stručnim i političkim poslovima. Ocijenjeno je da previše vremena uzima angažman na poslovima organizacijskog tipa. Radi toga razmatrane su izmjene Statuta u pravcu produženja razdoblja sazivanja redovitog Sabora i sjednica Glavnoga vijeća, proširenja Glavnoga vijeća na tridesetak članova i obavezni sastanci dva puta godišnje, te Maloga vijeća na 9 članova. Glavno vijeće izabiralo bi svoga predsjednika, i potpredsjednike na prijedlog predsjednika Sindikata i predsjednika Glavnoga vijeća.
REFORMA ZNANOSTI I VISOKOG OBRAZOVANJA
 • Glavno vijeće je dalo potporu reformskim procesima na tragu Nacrta znanstvene politike našeg Sindikata usvojenog na prošlom Saboru, i sukladno tome, ocijenilo prijedlog Zakona o znanosti i visokom obrazovanju.
 • Predloženi model radnih odnosa ocijenjen je prihvatljivim u okviru novog Zakona a prema kojem se razdvaja radno mjesto od zvanja zaposlenika, te zadržava postojeća ravnoteža između potrebne sigurnosti i potrebne nesigurnosti radnog odnosa.
 • Neprihvatljivo je uvođenje radnog odnosa na određeno vrijeme za sve znanstvenike u zvanjima. Podržava se intervencija Vilima Ribića, koji je uspio u Vladi argumentirano izmijeniti takav prijedlog. Podržavaju se i stajališta dr. Šikića, koji se založio da se sačuvaju u radnom odnosu ljudi koji su potrebni sustavu, a koji nisu napredovali po znanstvenoj liniji, na drugom radnom mjestu izvan znanstvenih zaduženja.
 • Sindikat će obaviti raspravu o ostalim dijelovima Zakona i uputiti primjedbe Ministarstvu, a pozivaju se članovi da nam upute svoje primjedbe (uprava@sindiznan.hr).
ODNOSI S MINISTARSTVOM ZNANOSTI I TEHNOLOGIJE
 • Iskazano je nezadovoljstvo odnosom Minstarstva znanosti spram ispunjenja svojih obveza prema Sindikatu i dogovorenim zaduženjima od kojih je spomenuto: zastoj u pregovorima za granski ugovor i izmjena Uredbe o koeficijentima glede položajnih koeficijenata, neispravljanje grešaka u Uredbi, neispunjavanje obveze MZT-a da prikupi podatke o izdvajanju europskih zemalja za znanost i visoko obrazovanje, neplaćanje smjenskog rada, neosiguravanje sredstava za isplatu prijevoza zaposlenima na visokim učilištima, neplaćanje rada iznad norme, suzdržanost MZT-a oko problema na Institutu za geološka istraživanja i dr.
 • Sindikat će uputiti dopis ministru i tražiti njegovu intervenciju po pitanju navedenih problema.
ZAMJENSKI ČLAN ARBITRAŽNOG VIJEĆA
 • Umjesto Vlaste Marks, za zamjenskog člana Arbitražnog vijeća, između tri predložena kandidata izabran je mr. Boris Liović, sa Šumarskog instituta, na mandat do održavanja Šestog Sabora Sindikata.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
 • Usvojen je Financijski izvještaj za 2001. godinu.

Ključne riječi:

Glavno vijeće, partnerstvo za razvoj, Zakon o radu

Vezane vijesti

Prednosti članstva