IZVJEŠTAJ SABORSKOG ODBORA ZA FINANCIJE

IZVJEŠTAJ SABORSKOG ODBORA ZA FINANCIJEsjednica održana 21. svibnja 2010. od od 1200 do 1300 sati Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Frankopanska 26, Zagreb KONSTITUCIJA ODBORAPrisutno je bilo 12 obaveznih članova Odbora:doc. dr. sc. Ivana Štimac Grandić (Gra?evinski fakultet u Rijeci), doc. dr. sc. Denis Pelin (Elektrotehnički fakultet u Osijeku), Jadranka Blaško (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku […]

15. lipnja 2010.

IZVJEŠTAJ SABORSKOG ODBORA ZA FINANCIJEsjednica održana 21. svibnja 2010. od od 1200 do 1300 sati Leksikografski zavod Miroslav Krleža, Frankopanska 26, Zagreb KONSTITUCIJA ODBORAPrisutno je bilo 12 obaveznih članova Odbora:doc. dr. sc. Ivana Štimac Grandić (Gra?evinski fakultet u Rijeci), doc. dr. sc. Denis Pelin (Elektrotehnički fakultet u Osijeku), Jadranka Blaško (Sveučilište J.J. Strossmayera u Osijeku – Odjel za matematiku), Igor čaljkušić (Umjetnička akademija u Splitu), Jadranka Perkov (Rektorat Sveučilišta u Splitu), prof. dr. sc. Slavko Šimundić (Pravni fakultet u Splitu), prof. dr. sc. Tomislav Ćosić (Agronomski fakultet u Zagrebu), Sanja Balaži (Učiteljski fakultet u Zagrebu), Dubravka Levak (Institut Ru?er Bošković, Zagreb), Božena Vlainić (Rudarsko-geološko-naftni fakultet u Zagrebu), Ana Marija Starčević Štambuk (Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb), mr. sc. Diana Božić (Fakultet prometnih znanosti u Zagrebu). Odsutna su bila 2 obavezna člana Odbora:Ružica Butorac (Učiteljski fakultet u Rijeci – Odjel za učiteljske studije Gospić) i Franka Perković (Kineziološki fakultet u Splitu).Kao ostali članovi Odbora bili su prisutni:dr. sc. Delko Barišić (Institut Ru?er Bošković, Zagreb) , Saša Delić Matas (Gra?evinsko-arhitektonski fakultet u Splitu), prof. dr. sc. Želimir Dulčić (Ekonomski fakultet u Splitu), dr. sc. Tomislav Duvnjak (Poljoprivredni institut, Osijek), doc. dr. sc. Mario Gabričević (Farmaceutsko-biokemijski fakultet u Zagrebu), prof. dr. sc. Ivo Goldstein (Filozofski fakultet u Zagrebu), Heli Hajdić Nikolić (Fakultet političkih znanosti u Zagrebu), Mirjana Kralj (Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, Zagreb), prof. dr. sc. Rino Lucić (Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu), Jasna Mufić (Nacionalna i sveučilišna knjižnjica, Zagreb), prof. dr. sc. Branko Novak (Ekonomski fakultet u Osijeku), dr. sc. Darko Orešković (Institut Ru?er Bošković, Zagreb), prof. dr. sc. Krunoslav Pisk, (Sveučilište u Dubrovniku), prof. dr. sc. Igor Radeka (Sveučilište u Zadru), Vilim Ribić (Tajništvo Sindikata), dr. sc. Tvrtko Smital (Institut Ru?er Bošković, Zagreb), prof. dr. sc. Diana Stolac (Filozofski fakultet u Rijeci), prof. dr. sc. Miljenko Šimpraga (Veterinarski fakultet u Zagrebu), akademik Ivo Šlaus (Institut Ru?er Bošković, Zagreb), doc. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky (Ekonomski fakultet u Zagrebu), Mirela Bojić (Tajništvo Sindikata). FINANCIJSKI IZVJEŠTAJIPrisutni su dobili zbirni usporedni financijski izvještaj za 2006., 2007., 2008. i 2009. godinu. U prilogu izvještaja podijeljeni su izvještaji Nadzornog Vijeća za sve četiri godine te izvještaj o troškovima reprezentacije za spomenuto razdoblje. Nazočnima je usporedni financijski izvještaj detaljno objasnio Vilim Ribić, a izvješće Nadzornog vijeća njegova predsjednica doc.dr.sc. Ivana Dražić Lutilsky. Vilim Ribić detaljno je objasnio i financijske i poslovne okolnosti oko najveće investicije Sindikata u njegovoj povijesti – izgradnje sindikalnog doma. ZAKLJUčCI

  1. U navedenom razdoblju financijskim sredstvima se raspolagalo sa svrhom ostvarivanja ciljeva sindikata i dugoročnih ciljeva poslovanja i politike našeg sindikata.
  2. Odluke svih tijela sindikata donošene su u skladu sa Statutom i ciljevima sindikata i dosljedno su provo?ene u djelo, prema izvješću predsjednice Nadzornog vijeća.
  3. Poslovanje Sindikata vodi se brižno i sa pažnjom dobrog gospodara (dapače, troškovi reprezentacije i materijalni izdaci vezani uz poslovanje Tajništva Sindikata su izrazito niski).
  4. Na rješavanju problema poslovnog prostora, sukladno odluci prošlog Sabora, radilo se sve četiri protekle godine. Tek krajem 2008. godine prona?eno je odgovarajuće zemljište s čistim imovinsko-pravnim odnosima. Na kupnji zemljišta radili su tri mjeseca timovi stručnih ljudi koji su kupnju procjenjivali s financijskog, pravnog, gra?evinsko-inženjerskog i poreznog aspekta. Odluku o kupnji donijelo je Malo i Upravno vijeće na zajedničkoj sjednici.

Na pripremi izgradnje sindikalnog doma radilo se intenzivno cijelu prošlu i ovu godinu te bi izgradnja trebala započeti ovih dana, svakako u lipnju ili srpnju mjesecu.Prema nalazima Nadzornog vijeća sve je ra?eno transparentno, sukladno pravilima poslovanja u RH i odlukama viših tijela Sindikata.

  1. Slijedom svega navedenog, Odbor za financije jednoglasno se izjasnio pozitivno o ukupnom poslovanju Sindikata.

U Zagrebu, 26. svibnja 2010. Po ovlaštenju Saborskog odbora za financije: Doc. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky, v.r. Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća


Ključne riječi:

financijski izvještaj, Sabor Sindikata

Prednosti članstva