Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Biografija Goldstein

Biografijeprof. dr. sc. IVO GOLDSTEIN, redoviti profesor na Filozofskom fakultetu u Zagrebu Rođen 16.ožujka 1958. godine u Zagrebu.Sindikalna biografija Član sindikata od 1990. godine. dužnosti u Sindikatu 1995.-1997. – glavni sindikalni povjerenik dužnosti u Sindikatu 2000.-2002. – član Malog i Glavnog vijeća dužnosti u Sindikatu 2002.-2006. – član Malog i Velikog vijeća, potpredsjednik Velikog vijeća za visoko obrazovanje

dužnosti u Sindikatu 2006.-2009. – član Malog vijeća

dužnosti u Sindikatu 2006.-2010. – član Velikog vijeća Stručna i radna biografija Rođen u Zagrebu 1958. godine, gdje je završio osnovnu školu i Klasičnu gimnaziju, a 1976. godine upisao jednopredmetni studij povijesti na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Nakon završetka studija 1979. godine, slijedeće godine zaposlen kao asistent-pripravnik na Katedri za opću povijest srednjega vijeka. Godine 1984. magistrirao s radnjom pod naslovom Historiografski kriteriji Prokopija iz Cezareje, te postao znanstveni asistent. Godine 1988. doktorirao radnjom pod naslovom Bizant na Jadranu od Justinijana I. do Bazilija II (6-9. stoljeće). Iste godine izabran za docenta na Katedri za opću povijest srednjega vijeka, 1996. za izvanrednog, a 2001. za redovnog profesora. Od 2003. profesor je na predmetu Hrvatska povijest u 20. stoljeću na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.Bavi se bizantologijom i hrvatskom poviješću srednjega vijeka, ponajprije ranim srednjim vijekom, kao i poviješću Židova u Hrvatskoj, a od sredine devedesetih i različitim aspektima hrvatske povijesti 20. stoljeća.Bio na dva duža studijska boravka (stipendije) u inozemstvu: 1981/2. godine u Parizu, na Ecole des Hautes Etudes en sciences sociales, te 1987/8. godine u Ateni. Od 1987. godine sudjeluje s referatima na više znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu (Slovenija, Austrija, Italija, Francuska, Velika Britanija, Njemačka, Nizozemska, Grčka, SAD, Mađarska, BiH, Norveška, Češka, itd.). Bio je predsjednik Organizacijskog odbora međunarodnog znanstvenog skupa Sisačka bitka 1593, održanog u Zagrebu i Sisku 1993. godine.Od 1984. do 2003. godine drži cijelu nastavu i ispite na kolegiju Opća povijest srednjega vijeka, kada je imenovan i šefom Katedre za opću povijest srednjega vijeka pri Odsjeku za povijest, koju funkciju obnaša i danas. Od 1991. do 1996. godine drži nastavu i ispite iz predmeta Metodologija historije. Povremeno drži predavanja i ispite na predmetu Povijest Hrvata u ranom srednjem vijeku. Od 2003. drži nastavu na predmetu Hrvatska povijest u 20. stoljeću. Držao nastavu i na fakultetima u Osijeku, Puli, Mostaru i Rijeci. Predaje na Diplomatskoj akademiji Ministarstva vanjskih poslova RH.Od 1988. godine predaje na postdiplomskom studiju na Odsjeku za povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, a od 1990. godine i na postdiplomskom studiju pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku.1989-90. godine obnaša dužnost predsjednika Savjeta OOUR-a Humanističke i društvene znanosti, 1990-1992. pročelnik Odsjeka za povijest, a od 1991. do 1996. godine predstojnik Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta. Od 1992. do 1996. godine voditelj projekta u Zavodu za hrvatsku povijest, a sudjelovao i u projektu pod rukovodstvom prof. dr. Nikše Stančića. Od 1997. sudjeluje u projektu akademika Tomislava Raukara . Od 2001. voditelj projekta “Židovski biografski leksikon”. Surađivao u u Münchenu, gdje je objavio 13 natuknica, između ostalih i “Hrvati – povijest”. Stalni suradnik Leksikografskog zavoda “Miroslav Krleža”, gdje je bio urednik za opću povijest srednjega vijeka u Hrvatskoj enciklopediji, a od 2003. i urednik čitave struke povijest.Objavio knjige Bizant na Jadranu 6-9. stoljeće (Zagreb, 1992), Hrvatski rani srednji vijek (Zagreb, 1995), Croatia: A History (London – Montreal, 1999), Hrvati, hrvatske zemlje i Bizant (Zagreb, 2003), Hrvatska povijest (Zagreb, 2003) te Židovi u Zagrebu 1918-1945 (Zagreb, 2004). Zajedno s ocem Slavkom napisao je Holokaust u Zagrebu (Zagreb, 2001), te zajedno s B. Grginom Europa i Sredozemlje u srednjem vijeku (Zagreb, 2006). Urednik je i glavni autor izdanja Kronologija – Hrvatska – Europa – svijet (Zagreb, 1996; drugo dopunjeno izdanje – Zagreb, 2002). Suautor je (zajedno s Vladimirom Anićem) Rječnika stranih riječi (Zagreb, 1999, drugo dopunjeno i prošireno izdanje Zagreb, 2000), jedan je od sedmorice autora i osmorice članova uređivačkog odbora Hrvatskog enciklopedijskog rječnika (Zagreb, 2002).Autor je više od stotinu znanstvenih i stručnih radova objavljenih u zemlji i inozemstvu. Urednik je većeg broja izdanja Zavoda za hrvatsku povijest Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Židovske općine Zagreb i Supredsjedatelj je (zajedno s dr. Iljom Altmanom, Moskva) sekcije za Holokaust na Kongresu europskih židovskih studija u Moskvi (srpanj, 2006).Napisao više scenarija za TV, povremeno surađuje kao kolumnist i na druge načine u raznim medijima u Hrvatskoj i inozemstvu. Od 1994. godine jedan od urednika godišnjaka Radova Zavoda za hrvatsku povijest. 1992-1997. član Predsjedništva Društva za hrvatsku povjesnicu. Dobitnik je Nagrade grada Zagreba 2005. godine za ukupni znanstveno-istraživački doprinos te posebno za knjigu <Židovi u Zagrebu 1918-1941>. Osobno Sretno oženjen, dvije kćeri

Prednosti članstva