Najteži udar na sustav znanosti i visokog obrazovanja

Uredba o koeficijentima donosi neprimjerene i štetne međuodnose i cementira ih takvima na dugi rok. Prošli sustav koeficijenata trajao je 23 godine i mnoge nelogičnosti nikada se nisu ispravile. Zato moramo reagirati.

16. veljače 2024.

Peticijom tražimo od Vlade da sustav plaća u obrazovanju i znanosti izgleda normalno, pravedno i smisleno, a to znači sljedeće:

 • tražimo da se sva radna mjesta u sustavu koeficijentom pozicioniraju u odnosu na druge javne i državne službe identično ili bolje nego što je to bilo do sada;
 • tražimo da asistent početnik i nastavnik u prosvjeti, s istim koeficijentom, ne smiju imati manji koeficijent od drugih usporedivih radnika u javnim i državnim službama;
 • tražimo da radnici na svim znanstveno-nastavnim, umjetničko-nastavnim, znanstvenim, suradničkim, nastavnim i stručnim radnim mjestima imaju primjerene karijerne perspektive te adekvatne razlike u koeficijentima između hijerarhijski različitih radnih mjesta;
 • tražimo da se sačuva prijašnji omjer bruto plaće između asistenta početnika i sveučilišnog profesora/znanstvenog savjetnika na kraju karijere. Bez odgovarajućih omjera od početka do završetka karijere, ulazak i ostanak u sustavu nisu motivirajući;
 • tražimo da se u koeficijentu svih zaposlenika u sustavu prepozna i dodatak za doktorat, koji se de facto izgubio u odnosu na druga radna mjesta u javim i državnim službama;
 • tražimo da predavači imaju veći koeficijent od asistenata i učitelja u obrazovanju;
 • tražimo uvođenje druge stepenice asistentskog radnog mjesta (nakon dva pozitivna godišnja izvještaja o radu);
 • tražimo sigurnost i predvidivost za koeficijente nenastavnog osoblja prilikom prevođenja;
 • tražimo da informatički stručnjaci u znanosti i visokom obrazovanju te ključnim podupirućim ustanovama poput Srca i Carneta imaju konkurentne plaće koje će omogućiti zapošljavanje i zadržavanje stručnih ljudi;
 • tražimo da sva položajna mjesta, od voditelja do čelnika ustanova, imaju poticajni koeficijent za prihvaćanje i rad na tim odgovornim dužnostima;
 • tražimo za najodgovornija nenastavna radna mjesta (tajnici, računovođe) stimulativne koeficijente za ostanak u našem sustavu;
 • tražimo da stručni suradnici, tehničari i laboranti imaju jednaki koeficijent kao ista radna mjesta u drugim sustavima;
 • tražimo prepoznavanje radnih mjesta knjižničara u sustavu znanosti i visokog obrazovanja;
 • tražimo primjereno pozicioniranje leksikografa u odnosu na znanstvena radna mjesta i svih zaposlenih službenika u agencijama u sustavu znanosti i obrazovanja.

RAZLOG ZA UZBUNU

Novi sustav koeficijenata je:

 • podcjenjivanje znanosti i visokog obrazovanja u odnosu na druge sustave;
 • trajna destrukcija, od čega se sustav dugo neće oporaviti;
 • destimulativan za ulazak i za ostanak u sustavu;
 • nepoticajan za prihvaćanje položajnih i čelnih pozicija;
 • neizvjestan za nenastavno i neznanstveno osoblje pri prevođenju u nova radna mjesta;
 • prevara, jer je obećano da se neće izgubiti dodatak za doktorat, a komparativno se izgubio;

Rast plaća nije posljedica novog sustava, već bi on uslijedio i bez njega – zbog inflacije i rasta drugih plaća u zemlji, zbog dogovora sindikata i Vlade iz studenog prošle godine, a i zbog predstojećih izbora. Smisao novog sustava koeficijenta trebalo je biti stvaranje primjerenijih međuodnosa između pojedinih radnih mjesta. Rezultat je suprotan. Međuodnosi su uneređeni, a rast plaća trenutan i pokriva tek dosadašnji rast drugih plaća u zemlji.


Ključne riječi:

novi sustav koeficijenata, peticija, uredba o koeficijentima

Vezane vijesti

Prednosti članstva