Fond solidarnosti

Imajući na umu da je cilj sindikalne aktivnosti zauzimanje za plaće, bolje uvjete rada, radnopravnu sigurnost svojih članova putem sklapanja kolektivnih ugovora, a podsjećajući da svrha sindikalnog organiziranja nije karitativna djelatnost, niti usluge osiguranja, ipak, radi načela solidarnosti i potpore najugroženijim i najpogođenijim članovima, Sindikat znanosti osnovao je Fond solidarnosti, svjestan da uslijed svojih ograničenja neće članu moći sanirati financijske posljedice nepovoljnih okolnosti, ali će pridonijeti njihovom ublaženju.

Molba za pomoć iz fonda solidarnosti – novi obrazac s OIB-om

Napomena: Posebno Vas upozoravamo da ispunjeni formular NIKAKO NE FAKSIRATE na našu adresu, već isključivo šaljite originale poštom ili ih dostavite osobno.

Pravilnik o fondu solidarnosti – pogledajte ovdje (pročišćeni tekst s najnovijim izmjenama).
(posljednje izmjene su tehničke naravi i odnose se na članak IV. st 1., al. 3 i na članak 5. stavak 2.)


Ključne riječi:

fond solidarnostiBack to Top