prof. dr. sc. Igor Radeka

redoviti profesor Sveučilišta u Zadru
Rođen 3. veljače 1963. godine u Zadru.

Sindikalna biografija

 • Član sindikata od osnivačke 1990. godine.
Dužnosti u Sindikalnoj podružnici Sveučilišta u Zadru:
 • 2001.-2003. : glavni sindikalni povjerenik;
 • 2003.-2005. : zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika;
 • 2005.-2009. : glavni sindikalni povjerenik;
 • 2010.-2013. : zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika;
 • od 2013. zamjenik glavnog sindikalnog povjerenika.
Dužnosti u Sindikalnoj središnjici:
 • 2002.-2006. : član Velikog vijeća;
 • 2005.-2006. : član Malog vijeća;
 • 2006.-2010. : član Velikog vijeća;
 • 2006.-2010. : član Malog vijeća;
 • 2006.-2010. : član Upravnog vijeća;
 • 2010.-2014. : član Velikog vijeća;
 • 2010.-2014. : član Malog vijeća;
 • 2010.-2014. : član Upravnog vijeća;
 • 2010.-2014. : potpredsjednik Velikog vijeća i zamjenik predsjednika Sindikata;
 • od 2014. predsjednik Sindikata.
Dužnosti u međusindikalnim tijelima:
 • 2009.-2013. član Velikog vijeća Matice hrvatskih sindikata;
 • od 2013. član Velikog vijeća i Malog vijeća Matice hrvatskih sindikata.

Stručna i radna biografija

 • Osnovnu i srednju školu završio u Zadru.
 • Diplomirao studij pedagogije na Filozofskom fakultetu u Zadru Sveučilišta u Splitu 1986. godine.
 • Zaposlen na Filozofskom fakultetu u Zadru od 1987. godine (Sveučilište u Zadru od 2002.).
 • Magistrirao i doktorirao na Pedagoškom / Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci.
 • Nositelj sveučilišnih kolegija i istraživač na području povijesti pedagogije, komparativne pedagogije, didaktike i obrazovanja nastavnika.
 • Koordinator programa za stjecanje nastavničkih kompetencija i voditelj nastavničkog modula na Sveučilištu u Zadru od početka njegove izvedbe akademske godine 2008/09. do 2011/12.
 • Održao dva pozivna predavanja na Pedagoškom / Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Mariboru.
 • Gostujući profesor na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Splitu i Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Suradnik i glavni istraživač više znanstveno-istraživačkih projekata.
 • Od 1996. do 2003. godine tajnik i izvršni urednik znanstvenog časopisa „Radovi : Razdio filozofije, psihologije, sociologije i pedagogije“.
 • Član više povjerenstava za obrane magistarskih radova i doktorskih disertacija, recenzent većeg broja udžbenika, priručnika, knjiga i članaka, suradnik Hrvatskog biografskog leksikona, organizator stručno-znanstvenog skupa.
 • Član povjerenstva za izradu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira i povjerenstva za provedbu Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira Vlade Republike Hrvatske.
 • Član više domaćih i međunarodnih znanstvenih i stručnih udruga.
 • (Ko)autor pet knjiga, (ko)autor poglavlja u pet knjiga, objavio šezdesetak znanstvenih radova u domaćoj i stranoj periodici, aktivno sudjelovao u radu tridesetak znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu.
 • Dobitnik Rektorove nagrade kao najbolji student Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu, primio Priznanje za doprinos u razvoju Filozofskog fakulteta u Zadru Sveučilišta u Splitu te na posljednjim provedenim izborima Studentskog zbora Sveučilišta u Zadru nagrađen Oscarom Academicusom kao najbolji profesor matičnog studija.
 • Redoviti profesor od 2013. godine.

Osobno

Back to Top