Nadzorno vijeće

Nadzorno vijeće brine se, odnosno daje mišljenje o zakonitosti poslovanja u Sindikatu; o poštivanju Statuta, pravilnika, odluka Sabora i odluka drugih tijela Sindikata; o racionalnoj financijskoj politici i poštivanju načela financijskoga poslovanja u Sindikatu; obavlja nadzor nad radom računovodstva Sindikata.

Nadzorno vijeće sastoji se od sedam članova koji se biraju na razdoblje od četiri godine na Redovitom saboru. Članovi su:

  • doc. dr. sc. Ivana Dražić Lutilsky (Ekonomski fakultet, Zagreb)
  • Martina Jaklenec (Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb)
  • Irena Jurčec (Institut „Ruđer Bošković“, Zagreb)
  • Doc. dr. sc. Dražen Koški (Ekonomski fakultet, Osijek)
  • dr. sc. Maja Krčum (Pomorski fakultet, Split)
  • Dubravka Varga (Prehrambeno-tehnološki fakultet, Osijek)
  • Prof. dr. sc. Roberto Žigulić (Tehnički fakultet, Rijeka)

Back to Top