Izbori za zastupnike Sabora Sindikata 2013.

Veliko vijeće Sindikata znanosti, sukladno članku 28. Statuta NSZVO, na svojoj 11. sjednici donijelo je Odluku o redovitim izborima u podružnicama za zastupnike Sabora našeg Sindikata.

Izbori za zastupnike Sabora će se, sukladno Statutu Sindikata, provesti u četiri faze i to kroz: kandidacijski postupak, pripremu i provedbu izbora te verifikacijski postupak. Po okončanju izbora, sukladno dobivenim rezultatima, uslijedit će konstituiranje povjereništva podružnica te izbor glavnog povjerenika. U narednoj 2014. godini provest će se i izbori za viša tijela Sindikata.

Izbori će se provoditi tijekom jeseni 2013. godine na sljedeći način: sve podružnice bit će podijeljene u pet skupina od kojih svaka skupina podružnica provodi izbore u isto vrijeme. Sve će podružnice biti pravovremeno obaviještene o tome u kojoj se skupini nalaze.

Ovi izbori odvijaju se u izuzetno teškim okolnostima; pritisak vlasti na prava zaposlenih u sustavu nikad nije bio jači, a u tom posezanju se ne biraju sredstva. Stoga je od presudne važnosti da iskoristite ovu priliku i izaberete ljude koji će naredne četiri godine kvalitetno i s uvjerenjem zastupati Vaše interese i obraniti stečenu razinu prava, koja je rezultat upravo dugogodišnjeg postojanog rada Sindikata.

Za sve dodatne informacije o izborima obratite se svojim sadašnjim povjerenicima ili izravno Tajništvu Sindikata.


Back to Top