Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

STAJALIŠTA SINDIKATA O ZAKONIMA

broj 2 Dragi članovi, U prošlom e-mailu obavijestili smo vas o zaključcima vaših kolega u Velikom vijeću Sindikata u pogledu novih reformskih zakona. U ovom pismu objasnit ćemo vam ključni razlog zbog kojeg Sindikat još uvijek ne može podržati ove zakone, unatoč mnogim kvalitetnim rješenjima (osobito u pogledu unaprijeđenih radnih odnosa, o čemu ćemo vas uskoro također izvijestiti). FINANCIRANJE POVEĆANIH TROŠKOVA REFORMESvaka nova reforma traži povećano financiranje. Znamo to iz našeg iskustva, a to je unisono mišljenje međunarodnih čimbenika koji prate reformske procese u visokom obrazovanju, od Europske sveučilišne asocijacije, OECD-a, Svjetske banke itd. Utoliko je neshvatljivo zašto u obrazloženju ovih zakona piše da provedba ovih zakona neće tražiti dodatna financijska sredstva. Također, piše da će se financiranje znanosti i visokog obrazovanja u sljedećim godinama odvijati prema smjernicama državnog proračuna. Te smjernice ne predviđaju nikakav porast sredstava. U obrazloženju zakona povećani troškovi reforme nisu čak niti specificirani.Ne smije se više ponoviti slučaj bolonjskog procesa kada je isforsirana reforma za koju nisu osigurane financijske, kadrovske, materijalne i prostorne pretpostavke, uslijed čega je sav teret transformacije pao na leđa institucija, a posebno nastavnika.Također, uvođenje besplatnog studiranja za sve redovne studente mijenja financijsku računicu naših institucija, što bi u obrazloženju zakonskog teksta moralo biti primijećeno, predviđeno i obrazloženo. Znanstvena i sveučilišna javnost mora imati transparentan uvid u to što takva promjena implicira u financijskim mogućnostima naših ustanova i što su zamjenska rješenja. Pojačano financiranje troškova reforme može dolaziti iz zajmova međunarodnih institucija za tu namjenu (EU fondovi, Svjetska banka…), ali i to mora biti naznačeno. Ukratko povećani troškovi reforme moraju se jasno navesti, predvidjeti, približno izračunati i prikazati. Ako se problem financiranja u tekstu obrazloženja zakona ne obrazloži na zadovoljavajući način zakoni neće ostvariti svoju svrhu. To će značiti da troškove reforme snose institucije, a to znači pad kvalitete i učinkovitosti i istovremeno krah i kompromitaciju samih reformi.Zagreb, 24. svibnja 2010.

Tajništvo Sindikata – Informativna služba

Prednosti članstva