Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Rezultati natječaja za stipendije i objava odluke o pomoći

REZULTATI NATJEčAJA ZA STIPENDIJE 2008/2009 Sjednica Komisije za klasifikacijski postupak održana je 3. prosinca 2008. godine. Komisija je pregledala sve pristigle zahtjeve za dodjelu stipendija i na osnovu svih dokumenata donijela sljedeće zaključke. OBJAVA ODLUKE O POMOĆI DJECI U SLUčAJU SMRTI RODITELJAUpravno vijeće je na svojoj 9. sjednici donijelo odluku kojom se pravo na pomoć […]

REZULTATI NATJEčAJA ZA STIPENDIJE 2008/2009

Sjednica Komisije za klasifikacijski postupak održana je 3. prosinca 2008. godine. Komisija je pregledala sve pristigle zahtjeve za dodjelu stipendija i na osnovu svih dokumenata donijela sljedeće zaključke. OBJAVA ODLUKE O POMOĆI DJECI U SLUčAJU SMRTI RODITELJAUpravno vijeće je na svojoj 9. sjednici donijelo odluku kojom se pravo na pomoć u slučaju smrti roditelja proširuje i na djecu predškolske dobi. ŠTO SU ZAJAMčENE POMOĆI?Zajamčene pomoći je najjednostavnije promatrati kao policu osiguranja djece u slučaju smrti roditelja člana Sindikata ili njegova supružnika. Konkretno, to znači da Sindikat jamči mjesečnu pomoć od 500,- kn po djetetu svakog člana Sindikata u slučaju njegove smrti ili smrti njegova supružnika. U slučaju smrti izvanbračnog partnera u obzir se uzimaju samo zajednička djeca oba roditelja. Pravo na pomoć imaju u istom iznosu sva djeca predškolske i školske dobi (polaznici osnovnih i srednjih škola) te redoviti studenti do navršene 27. godine života. Za koje vremensko razoblje odluka vrijedi i na koji način se sredstva dodjeljuju? Ova odluka primjenjuje se za sve slučajeve smrti roditelja od 1. rujna 2008. do zaključno 1. rujna 2009. godine. Pomoć se dodjeljuje na godinu dana, iznosi ukupno 6.000,- kn po djetetu i isplaćuje se po 500,- kn mjesečno. Prema odluci Upravnog vijeća od 20. listopada 2005. godine, rok za podnošenje pisane prijave za dodjelu pomoći je godina dana od trenutka smrti člana Sindikata ili njegova supružnika. Kako se prijaviti? Uz kratki pisani dopis, u kojem je potrebno navesti svoje osobne podatke, ime i prezime preminulog roditelja – člana Sindikata i ustanovu na kojoj je bio zaposlen, potrebno je priložiti slijedeće dokumente: – za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslik izvoda iz matične knjige umrlih; – za dijete preslik rodnog lista; – za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o poha?anju redovitog školovanja; – za studente potvrdu o statusu redovitog studenta iz evidencije studija; – žiro račun.


Ključne riječi:

povoljnosti za članove, Stipendije djeci umrlih članova

Prednosti članstva