Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

Natječaj za stipendije i pomoći 2007/2008.

Natječaj za stipendije i pomoći djeci umrlih članova objavljen je u “Vjesniku” od 12. listopada. i otvoren je do 12. studenoga 2007. godine. STIPENDIRANJE DJECE NAŠIH UMRLIH čLANOVA I KOLEGAI ove školske/akademske godine (2007/2008.) nastavljamo sa isplatom stipendija i pomoći djeci umrlih članova našeg Sindikata ili umrlih supružnika naših članova.Postoje dva modela pomoći u tako […]

Natječaj za stipendije i pomoći djeci umrlih članova objavljen je u “Vjesniku” od 12. listopada. i otvoren je do 12. studenoga 2007. godine.

STIPENDIRANJE DJECE NAŠIH UMRLIH čLANOVA I KOLEGAI ove školske/akademske godine (2007/2008.) nastavljamo sa isplatom stipendija i pomoći djeci umrlih članova našeg Sindikata ili umrlih supružnika naših članova.Postoje dva modela pomoći u tako teškoj situaciji kao što je smrt roditelja: A) GODIŠNJE STIPENDIJE i B) ZAJAMčENE POMOĆI. A) GODIŠNJE STIPENDIJE Radi se o ograničenom broju stipendija koje se dodjeljuju jednom godišnje, ovisno o financijskim mogućnostima Sindikata. Za ovu školsku/akademsku godinu (2007/2008.) to konkretno znači ukupno 30 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za učenike osnovne škole i 750,00 kn mjesečno za učenike srednje škole i studente, u trajanju od 11 mjeseci. Kome su stipendije namijenjene? Na natječaj se mogu prijaviti sva djeca naših pokojnih kolega kao i djeca naših kolega kojima je preminuo supružnik (djeca moraju biti uzdržavana od strane samohranog roditelja). Djeca mogu biti ?aci (polaznici osnovnih ili srednjih škola) ili redoviti studenti. Kako se stipendije dobivaju? Stipendije se dodjeljuju temeljem Pravilnika o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO . Klasifikacijski postupak prijavljenih kandidata na temelju Pravilnika izvršit će službena Komisija, a na web stranicama Sindikata (www.nsz.hr) biti će objavljeni rezultati natječaja. Informacije o stipendijama trebale bi doći do obitelji svih naših pokojnih kolega, bivših djelatnika ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, te do kolega koji uslijed smrti supružnika kao samohrani roditelji odgajaju djecu, a koji su naravno i dalje zaposleni u sustavu. Kako se prijaviti? Potrebno je popuniti Formular s podacima kandidata za natječaj te uz njega priložiti sljedeće dokumente: – za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslik izvoda iz matične knjige umrlih; – za dijete preslik rodnog lista i kopiju osobne iskaznice za punoljetno dijete; – za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o poha?anju redovitog školovanja; – za studente potvrdu o statusu redovitog studenta iz evidencije studija; – radi utvr?ivanja prosjeka ocjena kopiju svjedodžbi za sve završene razrede osnovne ili srednje škole, a za studente kopiju indeksa; – potvrdu o prosjeku mjesečnih primanja za roditelja i ostale članove obitelji koji su zaposleni, a žive u istom kućanstvu; – kopiju rješenja ili isplatnog listića za obiteljsku mirovinu, ako postoji; – kopiju ugovora o stambenom kreditu, ako postoji. Tajništvo Sidikata može od kandidata zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih dokumenata. Rokovi!!! Natječaj za dodjelu stipendija objavljen je u Vjesniku 12. listopada 2007. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave. Dakle, natječaj se zaključuje 12. studenoga 2007., u 16,00 sati.B) ZAJAMčENE POMOĆI Zajamčene pomoći je najjednostavnije promatrati kao policu osiguranja djece u slučaju smrti roditelja člana Sindikata ili njegova supružnika. Konkretno, to znači da Sindikat jamči mjesečnu pomoć od 500,00 kn po djetetu svakog člana Sindikata u slučaju njegove smrti ili smrti njegova supružnika. U slučaju smrti izvanbračnog partnera u obzir se uzimaju samo zajednička djeca oba roditelja. Pravo na pomoć imaju u istom iznosu sva djeca školske dobi (polaznici osnovnih i srednjih škola), te redoviti studenti do navršene 27. godine života. Za koje vremensko razoblje odluka vrijedi i na koji način se sredstva dodjeljuju? Ova odluka primjenjuje se za sve slučajeve smrti roditelja od 1. rujna 2007. do zaključno 1. rujna 2008. godine. Pomoć se dodjeljuje na godinu dana, iznosi ukupno 6.000,00 kn po djetetu i isplaćuje se po 500,00 kn mjesečno. Prema odluci Upravnog vijeća od 20. listopada 2005. godine, rok za podnošenje pisane prijave za dodjelu pomoći je godinu dana od trenutka smrti člana Sindikata ili njegova supružnika. Kako se prijaviti? Uz kratki pisani dopis, u kojem je potrebno navesti svoje osobne podatke, ime i prezime preminulog roditelja – člana Sindikata i ustanovu na kojoj je bio zaposlen, potrebno je priložiti sljedeće dokumente: – za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslik izvoda iz matične knjige umrlih; – za dijete preslik rodnog lista; – za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o poha?anju redovitog školovanja; – za studente potvrdu o statusu redovitog studenta iz evidencije studija; – broj žiro računa i naziv banke u kojoj je otvoren.Zagreb, 12. listopada 2007.Tajništvo Sindikata


Ključne riječi:

Stipendije djeci umrlih članova

Prednosti članstva