Natječaj za stipendije 2008/2009.

Natječaj za stipendiranje djece umrlih članova otvoren je do 17. studenoga 2008. godine. STIPENDIRANJE DJECE NAŠIH UMRLIH čLANOVA I KOLEGAI ove školske/akademske godine (2008/2009.) Sindikat znanosti raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija djeci umrlih članova našeg Sindikata ili umrlih supružnika naših članova. GODIŠNJE STIPENDIJE Radi se o ograničenom broju stipendija koje se dodjeljuju jednom godišnje, […]

Natječaj za stipendiranje djece umrlih članova otvoren je do 17. studenoga 2008. godine.

STIPENDIRANJE DJECE NAŠIH UMRLIH čLANOVA I KOLEGAI ove školske/akademske godine (2008/2009.) Sindikat znanosti raspisao je Natječaj za dodjelu stipendija djeci umrlih članova našeg Sindikata ili umrlih supružnika naših članova.

GODIŠNJE STIPENDIJE Radi se o ograničenom broju stipendija koje se dodjeljuju jednom godišnje, ovisno o financijskim mogućnostima Sindikata. Za ovu školsku/akademsku godinu (2008/2009.) to konkretno znači ukupno 30 stipendija u iznosu od 500,00 kn mjesečno za učenike osnovne škole i 750,00 kn mjesečno za učenike srednje škole i studente, u trajanju od 11 mjeseci. Kome su stipendije namijenjene? Na natječaj se mogu prijaviti sva djeca naših pokojnih kolega kao i djeca naših kolega kojima je preminuo supružnik (djeca moraju biti uzdržavana od strane samohranog roditelja). Djeca mogu biti ?aci (polaznici osnovnih ili srednjih škola) ili redoviti studenti. Kako se stipendije dobivaju? Stipendije se dodjeljuju temeljem Pravilnika o dodjeli godišnjih stipendija NSZVO . Klasifikacijski postupak prijavljenih kandidata na temelju Pravilnika izvršit će službena Komisija, a na web stranicama Sindikata (www.nsz.hr) biti će objavljeni rezultati natječaja. Informacije o stipendijama trebale bi doći do obitelji svih naših pokojnih kolega, bivših djelatnika ustanova u sustavu znanosti i visokog obrazovanja, te do kolega koji uslijed smrti supružnika kao samohrani roditelji odgajaju djecu, a koji su naravno i dalje zaposleni u sustavu. Kako se prijaviti? Potrebno je popuniti Formular s podacima kandidata za natječaj te uz njega priložiti sljedeće dokumente: – za preminulog roditelja tj. supružnika člana Sindikata preslik izvoda iz matične knjige umrlih; – za dijete preslik rodnog lista i kopiju osobne iskaznice za punoljetno dijete; – za učenike osnovne i srednje škole potvrdu o poha?anju redovitog školovanja;

– za “brucoše” potvrdu o točnom mjestu plasmana na upisnoj rang listi pri upisu na fakultet – za studente potvrdu o statusu redovitog studenta iz evidencije studija;

– radi utvr?ivanja prosjeka ocjena kopiju svjedodžbi za sve završene razrede osnovne ili srednje škole, a za studente kopiju indeksa; – potvrdu o prosjeku mjesečnih primanja za roditelja i ostale članove obitelji koji su zaposleni, a žive u istom kućanstvu; – kopiju rješenja ili isplatnog listića za obiteljsku mirovinu, ako postoji; – kopiju ugovora o stambenom kreditu, ako postoji. Tajništvo Sindikata može od kandidata zatražiti pojašnjenje ili nadopunu priloženih dokumenata. Rokovi!!!Natječaj za dodjelu stipendija objavljen je na našim stranicama 17. listopada 2008. Rok za podnošenje prijava je 30 dana od objave. Dakle, natječaj se zaključuje 17. studenoga 2008., u 16,00 sati. Zagreb, 16. listopada 2008.

Tajništvo Sindikata


Ključne riječi:

povoljnosti za članove, Stipendije djeci umrlih članova

Prednosti članstva