Uputa članovima – Sporazum o isplati jubilarnih nagrada za 2014. i 2015. g.

Što se tiče isplate razlike jubilarne nagrade za 2013. godinu, pravna služba Sindikata u suradnji sa stručnjacima iz područja radnog prava obavlja zadnje konzultacije te će uskoro poslati obavijest svim članovima s detaljnim uputama za daljnje postupanje.

1. srpnja 2015.

Povodom nedavno donesene Odluke Vlade RH o isplati razlike jubilarne nagrade zaposlenicima javnih službi koji su pravo na jubilarnu nagradu stekli tijekom 2014. i 2015. g., a temeljem koje Uprave ustanova od nedavno zaposlenicima nude na potpis sporazume o isplati te razlike, Sindikat sve svoje članove upućuje kako slijedi.

Svi članovi za koje je Sindikat do sada podnio tužbe o tome su već obavješteni te su tom prilikom i dobili savjete za daljnje postupanje.

Za članove koji su predali dokumentaciju za pokretanje tužbi Sindikatu, a do sada ih Sindikat nije kontaktirao, sudski postupci još uvijek nisu pokrenuti te oni imaju na raspolaganju slijedeće mogućnosti:

1) Potpisati Sporazum (Primjerak A) kojim se poslodavac obvezuje isplatiti razliku jubilarne nagrade bez pripadajuće zatezne kamate. Ističemo da se potpisom Sporazuma članovi odriču potraživanja zateznih kamata te ih kasnije više neće moći potraživati u sudskom postupku.

U slučaju da poslodavac temeljem potpisanog Sporazuma u ugovorenom roku ne isplati razliku jubilarne nagrade, molimo sve članove da o tome obavijeste Sindikat radi poduzimanja potrebnih radnji za zaštitu njihovih prava. Sindikat i dalje čuva svu predanu dokumentaciju članova te istu neće biti potrebno ponovno dostavljati.

2) Odbiti potpisati Sporazum te putem Sindikata podnijeti tužbu radi isplate razlike jubilarne nagrade, zajedno sa zakonskim zateznim kamatama koje im pripadaju. Radi odbijanja potpisivanja sporazuma zaposlenik ni u kojem slučaju ne može trpjeti nikakve štetne posljedice.

Ovim putem ujedno molimo sve povjerenike da nas obavijeste o popisu članova koji su odlučili ne potpisati Sporazum jer i dalje žele nastaviti sa sudskim postupkom (Opcija 2).

Što se tiče isplate razlike jubilarne nagrade za 2013. godinu, pravna služba Sindikata u suradnji sa stručnjacima iz područja radnog prava obavlja zadnje konzultacije te ćemo najkasnije tijekom sutrašnjeg dana poslati obavijest svim članovima s detaljnim uputama za daljnje postupanje.

Za sva daljnja pitanja i pomoć stojimo Vam na raspolaganju.

Pravna služba Sindikata


Ključne riječi:

jubilarne nagrade, obavijesti pravne službe

Prednosti članstva