Dostupna finalna verzija uredbe o koeficijentima

KLIKNI OVDJE

Isplata jubilarnih nagrada – uputa Pravne službe NSZVO

Poslije donošenja Odluke Vlade o isplati razlike neisplaćenih dijelova jubilarnih nagrada, opravdano se postavlja pitanje o načinu daljnjeg postupanja zaposlenika koji su pravo na isplatu jubilarnih nagrada stekli u 2014. i 2015. godini.

12. lipnja 2015.

Poštovane kolegice i kolege,

Poslije donošenja Odluke Vlade o isplati razlike neisplaćenih dijelova jubilarnih nagrada, opravdano se postavlja pitanje o načinu daljnjeg postupanja zaposlenika koji su pravo na isplatu jubilarnih nagrada stekli u 2014. i 2015. godini, zaključno s danom 11.06.2015. godine.

Odlukom Vlade, od 11.06.2015. godine nadalje, do kraja 2016. godine, jubilarne nagrade će se isplaćivati po osnovici od 1.800,00 kuna, pa zaposlenici koji će pravo na isplatu jubilarne nagrade steći iza tog datuma trebaju očekivati isplatu jubilarnih nagrada po punoj osnovici.

Članovi koji su pravo na jubilarnu nagradu stekli u 2014. i u 2015. godini, zaključno s 11.06.2015. godine imaju dvije mogućnosti:

a) čekati isplatu neisplaćenog dijela jubilarne nagrade zajedno sa zateznom kamatom sukladno planu Vlade predviđenom u Odluci:

  • zaposlenici koji su pravo stekli u razdoblju od 01.01.2014. do 30.04.2014. isplatu mogu prema Odluci očekivati najkasnije do 30.07.2015.,
  • zaposlenici koji su pravo stekli u razdoblju od 01.05.2014. do 31.08.2014. isplatu mogu prema Odluci očekivati najkasnije do 30.09.2015.,
  • zaposlenici koji su pravo stekli u razdoblju od 01.09.2014. do 31.12.2014. isplatu mogu prema Odluci očekivati najkasnije do 30.11.2015.,
  • zaposlenici koji su pravo stekli u razdoblju od 01.01.2015. do 11.06.2015. isplatu mogu prema Odluci očekivati najkasnije do 30.12.2015.

b) ako žele, članovi se mogu i unatoč Odluci Vlade RH donesenoj 11.06.2015. godine i dalje obratiti Sindikatu radi utuženja neisplaćene razlike, sve do trenutka kad će im ta razlika biti isplaćena.

Ovdje napominjemo da Odluka Vlade nije pravna osnova niti jamstvo da će jubilarne nagrade biti isplaćene, već je akt kojim je Vlada najavila namjeru isplate jubilarnih nagrada po punoj osnovici. S obzirom da Sindikat s pouzdanjem ne može reći ili jamčiti da će do isplata zaista i doći (osobito kad su u pitanju kasnije predviđene isplate), nije u poziciji i neće pozivati svoje članove da do isplate ne podnose tužbe. Ovo osobito stoga što ni sama Vlada nije zaposlenike javnih službi koje je oštetila neisplatom jubilarnih nagrada po punoj osnovici pozvala da dalje ne podnose tužbe.

Dakle, svaki član koji je pravo na jubilarnu nagradu stekao do dana 11.06.2015., a ista mu nije isplaćena po punoj osnovici, može odlučiti hoće li čekati da mu njegova ustanova dobrovoljno isplati neisplaćenu razliku ili će svoje pravo osigurati tužbom, u kojem slučaju će kada dođe do dragovoljne isplate razlike jubilarne nagrade, s ustanovom sklopiti sudsku nagodbu. Na ovaj način su potraživanja zaposlenika s osnove neisplate jubilarne nagrade po punoj osnovici najbolje osigurana.

Svi članovi koji će se i dalje odlučivati podnositi tužbe, Sindikatu trebaju dostaviti potpisanu punomoć (potpisati u donjem desnom uglu obrasca), presliku ugovora o radu (odnosno drugi dokaz o dužini staža) te ispravu iz koje je vidljivo u kojoj visini je i kada isplaćena jubilarna nagrada. Molimo da nam traženu dokumentaciju dostavite na adresu Tajništva Sindikata znanosti, Ulica Florijana Andrašeca 18a, Zagreb.

Svi koji su dosada podnijeli tužbe, od Sindikata će pravovremeno biti obaviješteni o mogućnosti sklapanja nagodbi. Također, svi koji su Sindikatu do sada predali dokumentaciju za podnošenje tužbi, u slučaju da od svojih ustanova prime isplatu neisplaćenog dijela jubilarnih nagrada, trebali bi o tome obavijestiti Sindikat u što kraćem roku.

Što se tiče isplate razlike jubilarne nagrade do pune osnovice od 1.800,00 kn za 2013. godinu, u ovom trenutku, nažalost, ne postoji zakonska osnova za isplatu razlike jubilarne nagrade za one zaposlenike koji su to pravo stekli u 2013. godini, jer je bio na snazi valjani Dodatak I TKU-a koji silom zakona vrijedi i za Sindikat znanosti, iako ga on nije potpisao. Međutim, Sindikat će poduzeti sve u svojoj moći da i za te ljude pokuša osigurati isplatu jubilarnih nagrada po punoj osnovici, ako će to biti moguće na bilo koji način. O tome ćemo članove pravovremeno izvijestiti.

Više o ovoj temi možete saznati u očitovanju Sindikata znanosti, a za sve dodatne informacije Pravna služba Sindikata stoji na raspolaganju svim svojim članovima.


Ključne riječi:

jubilarne nagrade, očitovanje

Prednosti članstva