akademik Ivo Šlaus

Biografijeznanstveni savjetnik
Rođen 26. rujna 1931. u Splitu

Sindikalna biografija

 • Član Sindikata od 1993. godine.
 • dužnosti u Sindikatu 1993.-1995.- član Glavnog vijeća
 • dužnosti u Sindikatu 1995.-1997. – dopredsjednik Sindikata
 • dužnosti u Sindikatu 1997.-2002. – član Glavnog vijeća
 • dužnosti u Sindikatu 2002.-2006. – član Velikog vijeća
 • ostalo: Dobitnik Nagrade za dugogodišnje zaslužno vođenje Sindikata, prigodom desete obljetnice NSZVO 11. siječnja 2000.

Stručna i radna biografija

 • Diplomirao 1954. god. na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
 • Doktorirao 1958. god. na području fizike.
 • Od 1960. god. – znanstveni suradnik.
 • Od 1963. god. – viši znanstveni suradnik.
 • Od 1967. god. – znanstveni savjetnik.
 • Od 1977. god. član Akademije (HAZU).
 • Istraživanja u nuklearnoj fizici i fizici čestica, medicinska fizika i nuklearna medicina, znanost o znanosti.
 • Član Svjetske akademije znanosti, predsjednik Odjela Svjetske akademij za Jugoistočnu Europu, član Rimskog kluba, član-osnivač Europskog društva fizičara i Europske akademije znanosti.

Osobno

 • Oženjen, dvoje djece, dvije unuke i dva unuka.
Prednosti članstva