Izjašnjavanje o zadovoljstvu novim sustavom plaća

kliknite ovdje!

prof. dr. sc. Branko Novak

redoviti profesor, doktor ekonomskih znanosti na Ekonomskom fakultetu u Osijeku
Rođen 27. rujna 1950. godine u Osijeku.

Sindikalna biografija

 • Član Sindikata od 1990. godine.
 • 2000. – 2002. glavni povjerenik podružnice
 • 2002. – 2006. glavni povjerenik podružnice, član Upravnog vijeća
 • 2006. – 2010., 2010. – 2014., od 2014. član Upravnog i Velikog vijeća

Stručna i radna biografija

 • Dr. sc. Branko Novak rođen je 27.09.1950. godine u Osijeku. Osnovnu i srednju tehničku školu – elektro smjera završio je u Osijeku.
 • Godine 1969. upisuje se na Ekonomski fakultet u Osijeku na kojem je diplomirao 1972. godine.
 • Po završetku studija zapošljava se kao programer u IPK Osijek u Sektoru za elektroničku obradu podataka.
 • Godine 1973. upisao je postdiplomski studij “Tehnika i ekonomika automatizacije” – ekonomska grupa na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, a magistrirao je 1976. godine, te stekao znanstveni stupanj magistra ekonomskih znanosti za područje automatizacije.
 • Doktorsku disertaciju obranio je 1981. godine na Ekonomskom fakultetu u Osijeku i time stekao stupanj doktora ekonomskih znanosti.
 • Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku u stalnom je radnom odnosu od 01.06.1974. godine.
 • Nakon reizbora 1977. godine izabran je u zvanje znanstvenog asistenta, a na reizboru 1981. godine izabran je u zvanje docenta.
 • U zvanje višeg znanstvenog suradnika, odnosno izvanrednog profesora za znanstvene discipline “Osnove ekonomske analize” i “Simulacijski modeli” izabran je 1987. godine.
 • U zvanje izvanrednog profesora za predmete “Financijska tržišta institucije” i “Upravljanje financijama” izabran je 1998. godine, a u zvanje redovitog profesora za iste predmete 2003. godine.
 • Na postdiplomskom studiju “Management” Ekonomskog fakulteta u Osijeku predaje obvezni kolegij “Financijski menadžment” i izborni “Restrukturiranje kompanija”.
 • U toku 1986. godine bio je na specijalizaciji u SR Njemačkoj kao stipendist Deutscher Akademischer Austauschdienst.
 • Godine 1996. u SAD na American Management Institutes u Atlanti pohađao je specijalistički program “Practical Applications in the Management of the Holding Companies and Their Affilliates”.
 • U razdoblju od 02.09.2000. godine do 18.01.2001. godine boravio je u SAD kao stipendista Fulbrightove fondacije (Fulbright research/lecturing postdoctoral) na Southern Illinois University – Department of Finance gdje je radio na projektu “Acquisitions, Mergers and Company Restructuring”.
 • Od 1991. do 1993. godine bio je član Izvršnog vijeća Skupštine općine osijek.
 • Član Poglavarstva Županije osječko-baranjske bio je od 1993. godine do ožujka 1998. godine.
 • Dana 01.11.1992. godine izabran je za glavnog direktora IPK Osijek d.o.o., a nakon izvršene pretvorbe 17.06.1995. godine izabran je za predsjednika uprave IPK Osijek d.d. na kojoj dužnosti ostaje do 27.09.1997. godine.
 • Dr. Branko Novak ima objavljene četiri knjige, te 40 znanstvenih radova u časopisima i zbornicima radova, od kojih je 12 s međunarodnom recenzijom.
 • Polja profesionalnog interesa: financijska tržišta i institucije, te financijski management.

Osobno

 • oženjen, otac dvoje djece, stambeno pitanje riješeno
Prednosti članstva