izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić

Biografije

Izvanredni profesor na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Rođena 31. kolovoza 1964. u Zagrebu.

Sindikalna biografija

 • Članica Sindikata od 1990. godine.
 • Povodom 20. godišnjice osnutka Sindikata primila nagradu u kategoriji posebno istaknutih povjerenika u podružnici.

Dužnosti u Sindikalnoj podružnici:

 • 2000. – 2009. : zamjenica glavne sindikalne povjerenice
 • 2009. – : glavna sindikalna povjerenica

Dužnosti u Sindikalnoj središnjici:

 • 2002. – 2006.: članica Nadzornog vijeća
 • 2006. – 2010.: članica Časnog suda
 • 2010. – 2014.: članica Velikog i Malog vijeća; zamjenica predsjednika Regionalnog vijeća Zagreb
 • 2014. – 2018.: članica Velikog i Malog vijeća; predsjednica RV Zagreb
 • 2018. – 2022.: članica Velikog i Malog vijeća; predsjednica RV Zagreb
 • 2021. – 2022: predsjednica Velikog vijeća
 • Od 2022.: članica Velikog i Malog vijeća; glavna povjerenica RV Zagreb

Stručna i radna biografija

 • U Zagrebu 1983. završila srednjoškolski Obrazovni centar za jezike klasičnog usmjerenja (latinski, grčki jezik)
 • Diplomirala 1989. godine na Zajedničkom studiju geologije koji su organizirali Rudarsko-geološko-naftni fakultet i Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Magistrirala na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu 1993. godine
 • Znanstveno se usavršavala od 1993. do 1994. u Institut für Petrographie und Geochemie, Fridericiana Universität Karlsruhe u Njemačkoj, te u razdoblju od 1994. do 1996. u Mineralogisches Institut, Ruprecht Karls Universität Heidelberg u Njemačkoj
 • Doktorirala 1997. godine na Ruprecht Karls Universität Heidelberg u Njemačkoj na problematici određivanja tlakova i temperatura kristalizacije stijena plašta ispod vulkana Chyulu Hills u Keniji. Disertacija je napisana i obranjena na njemačkom jeziku
 • Od 1989. zaposlena u Zavodu za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine na RGN fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, gdje predaje na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju.
 • Nositeljica je sljedećih kolegija na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu u Zagrebu: „Geokemija“, „Petrologija magmatita i metamorfita“ na prediplomskom studiju, „Analize mineralnih parageneza“ na diplomskom studiju, te „Magmatske i metamorfne stijene“ i „Geokemija stijena kore“ na doktorskom studiju, na kojem je i sunositeljica na kolegiju „Rudna ležišta i industrijski minerali“.
 • Nositeljica je i kolegija „Mineralogija i petrologija“ na diplomskom studiju Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.
 • Voditeljica jednog domaćeg projekta, suradnica u realizaciji jednog međunarodnog projekta i 3 domaćih projekata, te 6 manjih domaćih projekta. Istraživanje magmatskih i metamorfnih stijena, kao i mineralnih ležišta predmet su njenog užeg znanstvenog interesa, na temu kojih objavljuje znanstvene radove i sudjeluje u radu znanstvenih skupova u zemlji i inozemstvu
 • Mentorica brojnih diplomskih i završnih radova, komentorica u jednom obranjenom doktorskom radu, mentorica jednog obranjenog doktorskog rada, a trenutno mentorica na jednom doktorskom radu u tijeku
 • Od 2001. do 2014. godine stalni sudski tumač za njemački jezik
 • Od 2006. do 2013. godine urednica geološke rubrike znanstvenog časopisa “Rudarsko-geološko-naftni Zbornik”
 • Od 2008. članica, a od 2012. do 2015. godine predsjednica Etičkog savjeta Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2012. do danas predsjednica Povjerenstva za sveučilišno-nastavnu literaturu RGN fakulteta
 • Od 2013. do 2017. godine predstojnica Zavoda za mineralogiju, petrologiju i mineralne sirovine Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
 • Od 2017. do danas članica Sektorskog vijeća III. Rudarstvo, geologija i kemijska tehnologija
 • Od 2020. do danas povjerljiva osoba na Rudarsko-geološko-naftnom fakultetu sukladno Statutu RGNF-a i Zakonu o zaštiti prijavitelja nepravilnosti

Osobno

 • E-mail
 • Tel: 01 553 5795
 • Adresa za kontakt:izv. prof. dr. sc. Vesnica Garašić

  Rudarsko-geološko-naftni fakultet

  Sveučilište u Zagrebu

  Pierottijeva 6

  10 000 Zagreb

   

Prednosti članstva