dr. sc. Tomislav Duvnjak

znanstveni savjetnik na Poljoprivrednom institutu u Osijeku
Rođen 19. travnja 1968. u Osijeku

Sindikalna biografija

  • Član sindikata od 1999. godine.
  • Od 2005. glavni povjerenik podružnice
  • 2010. – 2014., 2014. – : član Velikog vijeća

Stručna i radna biografija

  • U Osijeku završio osnovnu, srednju školu i Poljoprivredni fakultet 1992. godine.
  • Od 1997. uposlen na Poljoprivrednom institutu u Osijeku, kao znanstveni novak na Odjelu za oplemenjivanje i genetiku industrijskog bilja.
  • Magistrirao na Agronomskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu 2001. godine. – fitomedicina.
  • Doktorirao 2004. godine na Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku, pred međunarodnim povjerenstvom.Sudjelovao na nekoliko inozemnih i tuzemnih znanstvenih skupova od kojih su najznačajniji: European FAO Meeting for Soybean Research u Lednicama na Morave (Češka) u rujnu 1997. godine, u razdoblju od 4. do 7. kolovoza 1999. godine na World Soybean Research Conference VI i na European FAO Meeting for Soybean u Chicagu, Il, SAD, 6. Conference of European Foundation for Plant Pathology, , 8.-14. rujna 2002. godine, Prag, Republika Češka, te od 29. veljače do 5. ožujka 2004. godine na World Soybean Research Conference VII u Foz do Iguassu, Brazil.
  • Od 6. do 11. svibnja 2004. godine sudjelovao je na ISTA Plant Disease Worshop u Novom Sadu.
  • Kao korisnik stipendije INRA-e (Institut National de la Recherche Agronomique – Instituta za poljoprivredna istaživanja) boravio tri mjeseca na usavršavanju u INRA centru u Toulouseu, Francuska krajem 1997. godine. Koristeći stipendiju Ministarstva vanjskih poslova Republike Italije, pet mjeseci boravio na ISPaVe (Istituto Sperimentale per la Patologia Vegetale – Institut za biljnu patologiju) u Rimu, Italija, radeći biomolekularne analize za scoju doktorsku disertaciju.
  • Od lipnja 2006. godine u zvanju višeg znanstvenog suradnika, a od 1. kolovoza 2006. godine uposlen na radnom mjestu znanstvenog suradnika.

Osobno

Razveden, otac jednog djeteta – sina, stambeno situiran.

Prednosti članstva