Tajništvo Sindikata

Ravnatelj

 • Vilim Ribić, dipl. oec., ravnatelj Tajništva

Pravna služba

 • Marino Kučan, mag. iur., stručni referent, voditelj pravnog odjela
 • Ana Petošić, dipl. iur., viši stručni suradnik
 • Karla Žigman, mag. iur., stručni asistent
 • Johan Hima, mag. iur., stručni asistent
 • Jakov Tupeci, mag. iur., stručni referent

Ekonomska služba

 • Matija Kroflin, mag. oec., viši stručni suradnik, pomoćnik glavnog tajnika
 • Mirjana Župić, računovodstveni referent, voditelj računovodstvenog odjela
 • Dorotea Fureš, računovodstveni referent
 • Karmen Đurić, mag. oec., stručni referent

Informativna služba

 • Robert Brozd, dipl. pol., stručni asistent

Namještenički odjel

 • Romana Mihelić, poslovna tajnica, voditelj namješteničkog odjela
 • Tanja Evačić, administrativna tajnica
 • Dijana Bogović, administrativna tajnica
 • Hanna Klapka, administrativni referent
 • Tajana Jonjić, dostavljačica i domaćica
Prednosti članstva