Zakon o radu: Postignuća i rezultati pregovora

Tragom saborske rasprave o Konačnom prijedlogu izmjena Zakona o radu donosimo osvrt na sve dosad postignuto kroz pregovore s Vladom, kao i opširnije informacije o uspješnim rješenjima koja su predložena i formulirana uz angažman našeg sindikata.

Tragom saborske rasprave o Konačnom prijedlogu izmjena Zakona o radu donosimo osvrt na sve dosad postignuto kroz pregovore s Vladom, kao i opširnije informacije o uspješnim rješenjima koja su predložena i formulirana uz angažman našeg sindikata.

POSTIGNUĆA PREGOVORA O KONAčNOM PRIJEDLOGU IZMJENA ZAKONA O RADU

Prema analizi našeg sindikata, pregovori se mogu ocijeniti vrlo uspješnim, a dogovorena rješenja prihvatljivima. Sve tri strane u pregovorima imaju razloga za zadovoljstvo: i poslodavci i sindikati i Vlada. Poslodavci će dobiti smanjenje otkaznih rokova i djelomice otpremnina, Vlada će uspjeti provesti reformu radnog zakonodavstva u pravcu veće fleksibilizacije te će time ispuniti obveze prema Svjetskoj banci, a sindikati će za uzvrat dobiti velike ustupke, od kojih neke navodimo ovdje:

  • reforma pravosuđa: radno sudovanje će se bitno ubrzati, kazne za poslodavce će se znatno pooštriti, uvest će se kazne na licu mjesta;
  • ojačani su sindikati: uvedena je mogućnost plaćanja doprinosa solidarnosti za nečlanove za korištenje povoljnosti kolektivnog ugovora. Tu obavezu nečlanovi će plaćati samo ako se ona ugovori kolektivnim ugovorom i ako zaposlenici na referendumu prihvate takav kolektivni ugovor (potrebno je da na referendum izađe trećina zaposlenih na području na kojem vrijedi kolektivni ugovor). Ako se doprinos solidarnosti ugovori bit će niži od sindikalne članarine (dvije trećine članarine). Imali smo mnogo teškoća pri uvođenju ovoga instituta, jer se opstruiralo na razne načine, pa i tako da se odbijalo uvesti odredbu o obračunu preko isplatnih lista na plaći, ali i to smo uspjeli riješiti. Inače, prema konvencijama doprinos solidarnosti ne smije se Zakonom nametnuti, ali se može kolektivnim ugovorom ugovoriti, samo i jedino ako takvu mogućnost Zakon predviđa.
  • unaprijeđeni su kolektivni radni odnosi: štrajk će se moći organizirati i za druge razloge a ne samo za kolektivne ugovore kao sada, a uveden je i štrajk solidarnosti, sindikat dobiva sva prava radničkog vijeća, povjerenik će i u malim ustanovama dobiti zaštitu, a uvest će se i predstavnik radnika u nadzornim i upravnim odborima (u svim javnim ustanovama), a ostvarena su i mnoga druga prava.
  •  sindikati su dobili i Fond iz kojeg će se plaćati plaće radnicima u firmama koje se nalaze u stečaju;
  • ostvareno je niz kompenzacija za smanjenje otkaznih rokova, kao što je dulje vrijeme primanja naknada na burzi, povećanje naknade za nezaposlenost, jednokratna naknada za starije radnike i slično, veći otkazni rok za starije radnike itd;
  • radni odnos na određeno vrijeme ipak će biti iznimka i za njegovo zasnivanje bit će potreban razlog (iako smatramo da su taj dio sindikati mogli i bolje ugovoriti).

Opširnije informacije o rješenjima izborenim u pregovorima možete pronaći na našim web stranicama: vrlo detaljnu analizu rezultata pregovora pripremljenu od strane stručnjaka iz SSSH; kratki pregled pregovaračkih uspjeha u području kolektivnih radnih odnosa; cjeloviti komentar našeg sindikata o promjenama ZOR-a, a koje su stavljene u odnos s formulacijama u dosadašnjem ZOR-u ili s ranijim Vladinim prijedlozima. Posljednji je prilog značajan i zbog osvrta na potrebne izmjene pratećih propisa i uvođenje novih, kao dodatne obveze Vlade prilikom prihvaćanja promjena ZOR-a. Također, na webu je dostupna i lista rješenja iz područja kolektivnih radnih odnosa koja nisu prihvaćena u procesu pregovaranja, jer želimo upoznati članstvo sa svim temama koje smo smatrali značajnim za bolje pozicioniranje sindikata i njegovih tijela, iako u ovom trenutku nismo uspjeli postići maksimum željenoga.

No, i dalje držimo da je konačni prijedlog Zakona o radu u ovakvom obliku ipak znatno bolje rješenje od prethodno ponu?enog, te ga smatramo izbalansiranim. Napokon, definitivno se može ustvrditi da su prihvaćena rješenja zaista jedino i sključivo plod pregovaračkog procesa, što je u svakom slučaju potvrda kursa koji je naš sindikat odabrao.Naš je Sindikat imao izrazito aktivnu ulogu u svim zbivanjima oko formuliranja Konačnog prijedloga zakona o izmjenama i dopunama ZOR-a.

Pisali smo tekstove Rezolucije za Sindikate, pomagali u osmišljavanju politike i pisali tekstove za novine, te sudjelovali u pregovorima o kolektivnim radnim odnosima (pregovarač V.Ribić). Doprinos solidarnosti smo isključivo mi izborili, a za to nam je trebalo jako puno truda: prvo smo morali uvjeriti sindikate, koji to nisu razumjeli, a zatim Vladu, pa i stručne ljude u Ministarstvu rada, a na koncu smo bili prisiljeni zajedno s Vladom konzultirati i Ustavni sud.

U Zagrebu, 03. srpnja 2003.

Tajništvo Sindikata

Odabrano iz tiska: – Jutarnji list, 04.07.2003.: Sindikalna taktika potpuni promašaj – Vjesnik, 03.07.2003.: Samo SDP bezuvjetno podržava izmjene Zakona o radu – Novi list, 02.07.2003.: Putovanja zastupnika odgodila usvajanje ZOR-a


Ključne riječi:

reforma pravosuđa, Zakon o radu

Prednosti članstva