Nove informacije o izmjenama i dopunama Zakona o radu

U tijeku su pregovori Vlade, svih sindikalnih središnjica i Udruge poslodavaca o predloženim izmjenama Zakona. Za sada se čini da bi dogovor mogao biti postignut, jer je Vlada relativno popustljiva, a ni sindikati ne radikaliziraju.

U tijeku su pregovori Vlade, svih sindikalnih središnjica i Udruge poslodavaca o predloženim izmjenama Zakona. Za sada se čini da bi dogovor mogao biti postignut, jer je Vlada relativno popustljiva, a ni sindikati ne radikaliziraju. Stoga se još uvijek ne razgovara o konkretnoj organizaciji daljnjih sindikalnih pritisaka.

Raduje nas vijest da je SSSH na svom Predsjedništvu u četvrtak, napokon donio odluku o tome da prihvaća uvođenje obveznog doprinosa solidarnosti za nečlanove (podsjećamo vas, taj doprinos bi sindikatima morali plaćati nečlanovi za vrijeme važenja kolektivnog ugovora). Oko toga smo imali velikih teškoća zbog potpuno nerazumnog stava nekih sindikata. Sada postoje ozbiljne šanse da stvar prođe.

O tome koliko su sindikati u Hrvatskoj slabi ili jaki zaključite sami iz sljedećeg primjera razine radnih prava u Slovačkoj. Tako je, na primjer, u Slovačkoj, prema novom Zakonu o radu, radno vrijeme 48 sati tjedno; otkazni rok je samo dva mjeseca (a za zaposlenike koji su kod poslodavca duže od pet godina tri mjeseca); otpremnina iznosi dvije prosječne mjesečne plaće (za zaposlenike koji su kod poslodavca duže od pet godina tri prosječne mjesečne plaće); nema plaćenog dopusta radi smrtnog slučaja u obitelji ili sklapanja braka, itd.

Tajništvo Sindikata redovito analizira rezultate pregovora oko izmjena Zakona o radu. Od instituta koji su do sada usuglašeni izdvajamo: ugovor o radu na određeno vrijeme (u Zakon će ipak ući prijedlog automatskog pretvaranja radnog odnosa na određeno vrijeme u radni odnos na neodređeno, ako radnik ostane raditi na istim poslovima i poslije proteka roka na koji je ugovor sklopljen ili duže od tri godine), agencije za privremeno zapošljavanje, rad na izdvojenom mjestu, radna knjižica, rad s nepunim radnim vremenom, definicija plaće, mirno rješavanje radnih sporova.

Od važnijih instituta koji su još ostali za pregovore su otpremnine, otkazni rokovi i mali poslodavac, te kolektivni radni odnosi. U drugoj fazi pregovora oko izmjena Zakona, vezano za kolektivne radne odnose, tj. položaj sindikata i kolektivno pregovaranje (u tom sklopu i doprinos solidarnosti), sindikati su za pregovarača odredili Vilima Ribića. Stoga se sada u Tajništvu temeljito pripremamo za tu fazu pregovora. O rezultatima pregovora i dalje ćemo vas izvještavati.

U Zagrebu, 03. travnja 2003.

Tajništvo Sindikata


Ključne riječi:

Zakon o radu

Prednosti članstva