Informacija o isplati dara za djecu

Zbog učestalih upita Tajništvu vezanih uz isplatu dara za djecu prigodom Dana sv. Nikole dajemo sljedeće tumačenje.

Zbog učestalih upita Tajništvu vezanih uz isplatu dara za djecu prigodom Dana sv. Nikole dajemo sljedeće tumačenje:

Na temelju nedavno potpisanog Kolektivnog ugovora za plaće i materijalna prava službenika i namještenike u osnovnom školstvu i visokom obrazovanju i znanosti, u čl. 7 stoji: “Vlada RH i sindikati potpisnici suglasni su da se svakom djetetu službenika i namještenika do 15 godina starosti, u prigodi Dana sv. Nikole u 2003. godini, isplati dar za djecu u iznosu od 400,00 kuna”.

Ova odredba konkretno znači da u slučaju ako su oba roditelja u sustavu, sva djeca do 15 godina starosti dobivaju dar samo preko jednog roditelja.

Ako je pak samo jedan roditelj u sustavu, djeca dobivaju dar – bez obzira na činjenicu da su možda zdravstveno osigurana preko roditelja koji nije u sustavu.

Tajništvo Sindikata

Zagreb, 27. studenog 2003.


Ključne riječi:

dar za djecu

Prednosti članstva