GKU gotovo usuglašen, za kraj kolovoza preostalo još nekoliko bitnih pitanja

Od još uvijek otvorenih tema ističu se normiranje rada u znanosti i visokom obrazovanju te posebni uvjeti rada

U posljednjih mjesec dana intenzivirani su pregovori za novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje. Tako je u mjesecu srpnju održano ukupno 8 pregovaračkih sastanaka prosječnog trajanja od po 3 sata, tijekom kojih su raspravljena preostala otvorena pitanja poput, primjerice, uvjeta za rad koje je poslodavac dužan osigurati zaposlenicima, određivanja ustanova na koje će se primjenjivati novi kolektivni ugovor, prava zaposlenika koja proizlaze iz autonomije sveučilišta, načina rada povjerenstva za tumačenje kolektivnog ugovora i naknade za troškove doktorata.

Za daljnju raspravu preostala su još neka neriješena pitanja, među kojima ističemo posebne uvjete rada i normiranje rada u znanosti i visokom obrazovanju.

Kod posebnih uvjeta rada postoje određene dileme koje su uglavnom vezane uz inzistiranje pregovaračkog odbora Vlade RH da se ovo pitanje izdvoji u zaseban dodatak kolektivnom ugovoru koji bi se mogao lako otkazati u slučaju da se ukupna masa financijskih sredstava koju je potrebno osigurati za isplatu dodatka na plaću poveća iznad trenutnih projekcija Ministarstva znanosti i obrazovanja. Ovaj zahtjev pregovaračkog odbora Vlade RH proizlazi iz straha da će na pojedinim ustanovama doći do određenih manipulacija i zloupotreba koje bi u konačnici mogle stvoriti ogromne i nepredvidive troškove, a potencijalno bi mogle dovesti i do sudskih sporova koji bi dodatno povećali troškove za posebne uvjete rada. Pregovarački odbor Sindikata je radi navedenog isticao da je u pregovorima već predviđena sasvim nova procedura utvrđivanja prava na dodatak na plaću koja jamči dosljednu i ispravnu primjenu odredbi o posebnim uvjetima rada te svodi na minimum moguće zlouporabe kojih se boji Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Zasad još nije postignut kompromis oko ovog pitanja te ono ostaje za daljnje pregovore.

Što se tiče normiranja rada, Ministarstvo znanosti i obrazovanje je predložilo i inzistira na projektnom prikazivanju znanstvenog rada na visokim učilištima i znanstvenim institutima. Pregovara se o fleksibilnom sustavu normativa u nastavi koji će predstavljati kvantifikacijski i postupovni okvir za daljnju regulaciju na ustanovama. Ovo pitanje je jako složeno jer se radi o kompleksnom sustavu te je jako puno vremena na pregovorima provedeno upravo na raspravi oko toga. Međutim, unatoč svim teškoćama, tvrdim, a ponekad i iracionalnim stavovima te rastegnutom pregovaranju, pozitivno je u svemu da nakon duljeg vremena na čelu Ministarstva znanosti i obrazovanja imamo osobu koja nam je ravnopravan i kvalitetan sugovornik na ovako važnom pitanju.

Nastavak i finalizacija pregovora za novi Kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje je predviđena za zadnji tjedan u mjesecu kolovozu, kada bismo trebali, nadamo se, usuglasiti preostala otvorena pitanja.


Ključne riječi:

kolektivni ugovor za znanost i visoko obrazovanje, normiranje radnog vremena, posebni uvjeti rada, pregovori, pregovori za GKU

Vezane vijesti

Prednosti članstva