Tri teksta o bolonjskom procesu

i anketa o provedbi Bolonjskog procesa u Hrvatskoj i stanju na našim Sveučilištima Kao pripremu za Sedmi Sabor Sindikata, Veliko vijeće Sindikata započelo je temeljitu aktualizaciju sindikalne Politike u znanosti i visokom obrazovanju . Tim povodom preporučamo da pročitate tri vrlo zanimljiva teksta koja su nam pomogla u aktualizaciji stajališta: Za početak pročitajte tekst prof.dr.sc. […]

i anketa o provedbi Bolonjskog procesa u Hrvatskoj i stanju na našim Sveučilištima

Kao pripremu za Sedmi Sabor Sindikata, Veliko vijeće Sindikata započelo je temeljitu aktualizaciju sindikalne Politike u znanosti i visokom obrazovanju .

Tim povodom preporučamo da pročitate tri vrlo zanimljiva teksta koja su nam pomogla u aktualizaciji stajališta:

Za početak pročitajte tekst prof.dr.sc. Zorana Kurelića s Fakulteta političkih znanosti – pod naslovom KAKO NE BRANITI SVOJU TRADICIJU VISOKOG OBRAZOVANJA

zatim preporučamo da pročitate Izvještaj s Ministarske konferencije o Bolonjskom procesu, našeg Predsjednika dr.sc. Krunoslava Piska,

te da na kraju pogledate i tekst BOLONJSKI PROCES U PERCEPCIJI STUDENATA SVEUčILIŠTA U MOSTARU , skupine autora iz susjedne nam države.


Ključne riječi:

bolonjski proces

Prednosti članstva