SINDIKAT O AKCIJI POLICIJE NA SVEUČILIŠTU

priopćenje za javnost Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, u ime onih svojih članova koji entuzijastički i pošteno obavljaju svoje dužnosti, a to je ogromna većina nastavnika, pozdravlja akciju policije na više fakulteta. Podsjećamo da smo uvijek zastupali, za razliku od nekih bivših rektora, stajalište da na raznim mjestima unutar Sveučilišta postoje razni oblici korupcije […]

priopćenje za javnost

Nezavisni sindikat znanosti i visokog obrazovanja, u ime onih svojih članova koji entuzijastički i pošteno obavljaju svoje dužnosti, a to je ogromna većina nastavnika, pozdravlja akciju policije na više fakulteta. Podsjećamo da smo uvijek zastupali, za razliku od nekih bivših rektora, stajalište da na raznim mjestima unutar Sveučilišta postoje razni oblici korupcije od kojih je prodaja ispita najprisutnija. Rektori su ranijih godina uvijek poncijepilatovski tvrdili da im „nije poznato da korupcije ima, a ako je ipak ima da je ona pojedinačni fenomen, i da pozivaju studente da to prijave“. Danas iskazujemo žaljenje što na naše višekratne prijedloge da Uprava Sveučilišta nešto poduzme, npr. pruži čvrstu i trajnu zaštitu onim studentima koji bi se oblike korupcije usudili prijaviti, nikada nije ništa poduzeto, čak nije otvorena niti jedna rasprava na Senatu po tome pitanju.

U uvjetima kada gra?ani, na svojim gorkim iskustvima, sami najbolje znaju kako se upisuje preko veze, koliko se plaća po ispitu, koga treba tražiti za dom, itd., zabijati glavu u pijesak i tvrditi da tu čelništvo Sveučilišta ništa ne može, znači pustiti da se ljaga kao magla spusti i proguta sve one čestite nastavnike koji predano obavljaju svoj posao u radu s mladim ljudima i koji su im uzor. U tome je velika odgovornost čelnika visokoobrazovnih ustanova.

Takva odsutnost djelovanja posljedica je sukoba izme?u dvije orijentacije, koji odavno postoji na Sveučilištu. Jedna orijentacija, zloupotrebljavajući autonomiju sveučilišta, koristi naše ustanove za svoje sebične interese i druga koja pokušava zaštiti misiju sveučilišta. Pri tome prva pretvara fakultete u profitne centre za klanovske zarade na javnom dobru, uporno se godinama opire stvaranju modernog i integriranog sveučilišta, podiže školarine, itd. itd, i druga koja pokušava zaštititi javni interes na sveučilištu i pri tome ne nailazi na potporu niti jedne od vladajućih garnitura do sada. Takva žalosna slika politike, sveučilišta i društva u kojem živimo obeshrabruje bilo kakve pomake na bolje na sveučilištu, obeshrabruje čestite i plemenite nastavnike a potiče egoizam i partikularizam. Ništa nije neobično da u takvom ambijentu postoje i kriminalne radnje.

Pojava kriminala u obrazovnoj ustanovi kida sve niti društvenog morala i ubija svaki optimizam mladim ljudima u ostvarivost pravednog društva.

Me?utim, ovdje upozoravamo da to nije najveća katastrofa u moralnoj i funkcionalnoj krizi Sveučilišta, jer je ona vrsta egoizma koja legalno ostvaruje profite na javnom dobru, pere novce i uživa privilegije na štetu javnog interesa jednako tako kidanje društvenog etosa i zapravo jednako štetna.

U Zagrebu, 18. rujna 2008.

Krunoslav Pisk, predsjednik Sindikata

Vilim Ribić, predsjednik Velikog vijeća


Ključne riječi:

akcija index, korupcija

Prednosti članstva