Priopćenje: alarmantna situacija u vezi Hrvatskih studija

Sveučilište u Zagrebu je protivno Zakonu o ustanovama uspjelo u sudski registar upisati Fakultet Hrvatskih studija kao javnu ustanovu bez prethodnog rješenja ministarstva o usklađenosti osnivačkog akta Fakulteta sa zakonom i to u okolnostima kad osnivački akt zaista sadrži pojedine nezakonite odredbe.

15. siječnja 2020.

PRIOPĆENJE ZA MEDIJE

ALARMANTNA SITUACIJA U VEZI HRVATSKIH STUDIJA SVEUČILIŠTA U ZAGREBU

Sveučilište u Zagrebu je protivno Zakonu o ustanovama uspjelo u sudski registar upisati Fakultet Hrvatskih studija kao javnu ustanovu bez prethodnog rješenja ministarstva o usklađenosti osnivačkog akta Fakulteta sa zakonom i to u okolnostima kad osnivački akt zaista sadrži pojedine nezakonite odredbe. Postavlja se pitanje, kako je to moguće? Dva su moguća scenarija: ili se radi o potpunoj nekompetentnosti sudaca Trgovačkog suda u Zagrebu u što je teško povjerovati jer se radi o trivijalnom pitanju u postupku osnivanja ustanove, ili je riječ o umreženosti čelnih ljudi sveučilišta s pojedinim korumpiranim sucima i dogovornom provođenju nezakonitog upisa u sudski registar. Teško je izabrati što je od navedenog gore i pogubnije za pravosuđe, naše društvo i državu, ali se nesumnjivo radi o situaciji koju trebaju ispitati tijela kaznenog progona u ovoj zemlji.

Međutim, ozbiljna je i situacija u koju je Sveučilište svojim nezakonitim postupanjem i zaobilaženjem Ministarstva znanosti i obrazovanja u ovom trenutku dovelo Hrvatske studije. Naime, Hrvatski studiji su iz registra brisani kao Odjel koji je bio podružnica Sveučilišta u Zagrebu i više ne postoji. Nezakoniti upis Fakulteta Hrvatskih studija mogao bi biti izbrisan iz sudskog registra povodom žalbe Ministarstva, koju je ono putem Državnog odvjetništva dužno podnijeti jer je u postupku namjerno zaobiđeno, a osnivački akt sadrži ozbiljne nezakonitosti na koje je Sindikat već ranije upozoravao. Time bi Hrvatski studiji prestali postojati u bilo kojoj formi. Ova situacija ukazuje koliko su štetni svojevoljni i nezakoniti postupci uprave Sveučilišta u Zagrebu odnosno pojedinih njegovih članova koji su u ostvarenju svojih osobnih interesa pod krinkom zaštite nacionalnih vrijednosti i u oslanjanju na političke veze i utjecaje kadri kršiti zakone ove zemlje na najgrublji način i dovesti u pitanje funkcioniranje cijele ustanove, radna mjesta svojih kolega, obrazovanje studenata.

Moramo voditi računa i o tome da su Hrvatski studiji postupcima njihove sadašnje uprave dovedeni u situaciju da ih već sada ministrica rješenjem može brisati iz upisnika visokih učilišta gdje su upisani kao Odjel, jer su kao Odjel odnosno podružnica Sveučilišta brisani iz sudskog registra, a što je osnova prestanka financiranja takve ustanove iz državnog proračuna. Članak 12. Pravilnika o upisu znanstvenih organizacija i Upisnika visokih učilišta određuje da Ministarstvo provodi brisanje upisa visokog učilišta iz Upisnika na temelju rješenja o brisanju iz sudskog registra, a članak 23. stavak 8. zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju da se organizacije koje su brisane iz njega ne mogu financirati iz državnog proračuna. Dakle, Hrvatski studiji u ovom trenutku više ne bi trebali biti financirani iz državnog proračuna, a njihova daljnja sudbina očito ovisi o tome koliko će ministrica (pretpostavljamo dajući prioritet zaštiti prava studenata i tamo zaposlenih nastavnika) biti spremna ignorirati pogreške Sveučilišta u Zagrebu i svoje zakonske obveze.

Ovim putem javno pozivamo rektora Borasa da jasno odgovori na pitanje tko su ljudi koji su odgovorni za ove postupke i nastalu situaciju na Hrvatskim studijima te da ih bez odgode sankcionira koristeći sve zakonite mehanizme koji su mu na raspolaganju. Pri tome prvenstveno mislimo na prorektora Čovića, koji na Sveučilištu i dalje nezakonito radi, mada je navršio 70. godina života i na imenovanog dekana Barišića koji je od Rektora i Senata Sveučilišta u Zagrebu bio zadužen zakonito provesti radnje osnivanja Fakulteta, a što očito nije učinio.

O svim ovim pitanjima Sindikat znanosti se izravno obratio pismom rektoru Borasu.

Vilim Ribić, glavni tajnik, v.r.


Ključne riječi:

Hrvatski studiji, nezakonite odluke

Prednosti članstva