Izmjene i dopune Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju

Hrvatski sabor usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.U hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Najznačajnija promjena je uvo?enje mogućnosti zapošljavanja u nekoj drugoj znanstvenoj organizaciji znanstvenim savjetnicima u trajnom zvanju i nastavnicima u trajnom zvanju koji su […]

Hrvatski sabor usvojio je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.U hitnom postupku usvojen je Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Najznačajnija promjena je uvo?enje mogućnosti zapošljavanja u nekoj drugoj znanstvenoj organizaciji znanstvenim savjetnicima u trajnom zvanju i nastavnicima u trajnom zvanju koji su navršili 65 godina i već su umirovljeni u svojoj znanstvenoj organizaciji. Ugovor o radu mogu sklopiti na odre?eno vrijeme do isteka kalendarske odnosno akademske godine u kojoj su navršili 70 godina života. Osim toga dana je i mogućnost produženja radnog odnosa do 70. godine osobama izabranim u znanstveno-nastavna, umjetničko- nastavna i nastavna zvanja i radna mjesta na stručnim studijima, te mogućnost zaposlenja i nakon 65. godine života. Podržavamo ovo produženje radnog staža jer u sustavu nedostaje nastavnog i znanstvenog kadra.Druga bitna promjena je uvo?enje mogućnosti zapošljavanja znanstvenih novaka bez provo?enja javnog natječaja ukoliko sama znanstvena organizacija financira iz vlastitih sredstava njegov rad. Mišljenja smo da je ova odredba protuustavna jer prema čl. 44. Ustava svatko ima pravo pod jednakim uvjetima sudjelovati u obavljanju javnih poslova i biti primljen u javne službe, te ćemo u tom smjeru poduzeti odre?ene korake.Novim izmjenama Zakona su regulirane i porezne olakšice kod financiranja znanstvenih i razvojnih istraživanja, status viših predavača te status studenata država članica Europske unije na našim fakultetima.Prema tome ove izmjene Zakona uz pozitivne odredbe kojima će se riješiti neki problemi u sustavu, sadržavaju i neke odredbe kojima će se novi problemi otvoriti.O izmjenama Zakona više u dodatnom objašnjenju (str 1 ; str 2 ; str 3 )


Ključne riječi:

problemi znanosti i visokog obrazovanja, zakon o visokom obrazovanju

Prednosti članstva