Vlada će morati poštovati volju naroda!

Predstavnici tri sindikalne središnjice koje stoje iza Inicijative 67 je previše na današnjoj konferenciji za novinare su komentirali jučerašnju odluku Ustavnog suda koji nije našao osnovu za postupanje u slučaju Vladinog financiranja protureferendumske kampanje

Zagreb, 10.5.2019. – Predstavnici tri sindikalne središnjice koje stoje iza Inicijative 67 je previše na današnjoj konferenciji za novinare su komentirali jučerašnju odluku Ustavnog suda koji nije našao osnovu za postupanje u slučaju Vladinog financiranja protureferendumske kampanje.

„Ministar Pavić sada može slobodno reći istinu da je vodio antireferendumsku propagandu te se ne mora skrivati iza toga da je informirao javnost” naveo je Vilim Ribić ocijenivši tu odluku Ustavnog suda pristranom i neobjektivnom te ironično ustvrdio kako je „velika greška sindikata što nisu kao dokaz Sudu dostavili reklamni spot Vlade RH jer Ustavni sud ne gleda televiziju i zna za takav jedan spot jer mu nitko nije rekao za to.“ Ana Milićević Pezelj je istaknula kako su sindikati očekivali da će Ustavni sud, sukladno svojoj ulozi, sam reagirati i nadomjestiti zakonodavnu prazninu nastalu ishitrenim donošenjem Zakona o financiranju političkih stranaka i referendumske aktivnosti bez da je prethodno donesen Zakon o referendumu kojim se trebalo detaljno urediti ovo područje.

Referirajući se na izračun HZMO-a o učincima sindikalnog referenduma, za koji je ponovo javnosti predstavljena samo prezentacija bez konkretne analitičke podloge, Ribić je napomenuo da se ne radi o novome trošku niti o novome dugu, već o tome da je netko zakonom projicirao kakvi će biti fiskalni učinci za dvadeset godina, što je podložno brojnim neozbiljnim pretpostavkama koje se ne moraju ostvariti. Jedna od tih pretpostavki je i rast BDP-a od 1,1 posto u idućih 21 godinu. „Ako to tako bude, mislim da mi kao nacija, na čelu s Vladom, trebamo počiniti kolektivno samoubojstvo“, poentirao je Ribić, te zaključio kako „nitko ozbiljan ne bi radio takvu analizu, osim da zastraši ljude koji izlaze na referendum. Kriza mirovinskog sustava je samo u visini mirovina, jer je udio izdvajanja za mirovine u BDP-u ispod europskog prosjeka. Da se taj udio poveća, i mirovine bi bile veće. Sve je to u rukama politike koja u ovom pitanju nije ni aktivna niti poduzetna.“

Krešimir Sever je izjavio kako se ovime očito priprema teren za suce Ustavnog suda, koji je dužan bdjeti nad stabilnošću državnog proračuna, da budu uplašeni ovakvim ciframa i spremni na reakciju u pravcu „zaštite“ proračuna i nacionalnih interesa. „Ova Vlada 2019. godine vrlo jasno daje do znanja da uopće ne zna i nema nikakvih politika kako povećati broj zaposlenih i da se miri s tim da će broj zaposlenih padati. Umjesto da nalazi modele kako privući one koji su se odselili se vrate nazad u Hrvatsku, Vlada se miri s tim da su ti ljudi otišli zauvijek i da će i dalje odlaziti te nema nikakvih drugih ambicija osim štedjeti na vlastitom narodu“, rekao je Sever te naglasio da „ako u ovom trenutku netko čini sve da zapriječi da do referenduma uopće dođe, onda je jasno da je riječ o protureferendumskoj inicijativi od strane javnih vlasti koje uopće ne žele građanima omogućiti priliku da mogu odlučivati na referendumu i u tu su svrhu trošili javni novac.

Vezano za stanje s brojem potpisa, Inicijativa aktivno prikuplja podatke s terena i ukupan broj se mijenja iz minute u minutu. Vidljiv je osjetno pojačan interes za potpisivanje te se želi iskoristiti preostala dva lijepa dana kako bismo došli do cilja. Milićević Pezelj je u ime Organizacijskog odbora naglasila kako smo na dobrom putu te pozvala sve građane da iskoriste preostalih nešto više od 24 sata u kojima će štandovi biti maksimalno otvoreni i potpišu za referendum. Ujedno je zahvalila svim onima koji su dosad već dali svoj potpis inicijativi kao i svim volonterima.

Ribić se nadovezao rekavši da je krajnje vrijeme da se Vlada počne odnositi s poštovanjem prema građanima jer da su sami prizvali ovo prikupljanje potpisa, a sada, k tome, još i rade protiv interesa samih građana, a Sever je zaključio da će Vlada na kraju morati prihvatiti prikupljene potpise i njihov broj, neovisno o tome koliko ih budu križali, te da će morati poštovati volju naroda.


Ključne riječi:

#67jepreviše, referendum o mirovinskoj reformi

Prednosti članstva